Globered
Consigue tu propia página webantoniosabatermira Por favor, si la utiliza, solo pedimos

 a cambio que difunda la Web

 en su medio.  Gracias.

 tot carcaixent

0 0 0

Missa Major de la Mare de Déu d'Aigües Vives, patrona de Carcaixent. 16-X-2017

Por: Antonio Sabater Mira | Publicado: 30/10/2017 14:48 |
 
 

16 d'octubre de 2017
Missa Major en honor de la
MARE DE D'AIGÜES VIVES
Patrona de Carcaixent
 
Presidida
per l'Illm. i Rvdm. Senyor
JOSÉ CANET i CANET
Abat mitrat de la
Col·legiata de Santa Maria de la ciutat de Xàtiva

        A les 10'45 hores, és rebut en la porta principal del temple parroquial de l'Assumpció de la Mare de Déu (dels Peus) l'Il·lm. i Rvdm. Senyor José Canet Canet, abat mitrat de la Insigne Església Col·legial-Basílica Menor de l'Assumpció de la Mare de Déu de la Ciutat de Xàtiva, pel nostre rector i prior de les confraries patronals, En Vicent Antoni Richart Hostench; sent complimentat per En Jesús Pla Noguera, Na María José Chordi García, N'Antonio Sabater Mira i Na Rosalía Calatayud, en representació del Consell Pastoral i d'Economia; En Vicent Ignasi Cerdà Oliver i N'Amparo Llopis Alcañiz, presidents de la Confraria i Gran Associació de la Mare de Déu d'Aigües Vives; En Joan Lluesma de la Concepción i Na María José Mompó del Caso, president i cambrera major de la Confraria de Sant Bonifaci Màrtir; En Bernat Daràs Mahiques, arxiver parroquial i cronista oficial de la Ciutat i diversos regidors del M. I. Ajuntament, entre d'altres, als quals va saludar cordialment.

        Besada la Vera Creu i després de beneir a tots els presents, es traslladà a la Capella de la Patrona i després d'orar uns breus moments davant del Santíssim, passà a la sagristia per tal de revestir-se dels ornaments sagrats per a presidir la Solemne Eucaristia en honor de la Mare de Déu d'Aigües Vives, en la que va estar acompanyat pel nostre Rector i dels sacerdots En Bernat Pastor Sales, exrector;  En Joan Castelló Palmer, rector de Sant Francesc de Paula i Sant Antoni de Pàdua; En Jean Herney Quintana Ramírez, d'origen veneçolà, adscrit a la Parròquia, i els sacerdots fills de la població En Blai Sales Juan i En Josep Manel Marhuenda Salazar, que es van unir a la concelebració eucarística.

       Després de la Comunió, els Presidents de la Confraria i Gran Associació de la Mare de Déu d'Aigües Vives, oferixen al senyor Abat, prèvia lectura de l'acord, el títol de Confrare d'Honor i li fan lliurament de la medalla-distintiu, la imposició de la qual va anar a càrrec del nostre Rector. Seguidament el senyor Abat procedix a firmar en el Llibre d'Or de la Parròquia, en record de la celebració. La dedicatòria diu així:

 

     ”A los pies de la Excelsa Patrona de Carcaixent, la Mare de Déu d'Aigües Vives, lleno de devoción ante tan tierna Madre, pongo mí vida bajo su manto maternal y a la Comunidad Cristiana de Carcaixent bajo su amparo y protección.

     Agradecido por tantos detalles que habéis tenido ofrezco mi disponibilidad para compartir con vosotros estas estupendas fiestas.

     Vixca la Mare de Déu d'Aigües Vives y Sant Bonifasi.- José Canet.- Abad de Santa María de Xàtiva.- Carcaixent, 16 octubre 2017” .

 

      La part musical va ser interpretada per l'Agrupació Coral de Carcaixent, davall la direcció d'En Josep Antoni Martínez Lerma, sent interpretades partitures de Palestrina (Gloria Patri); J.G.E. Stehle (Kírie, Gloria, Sanctus-Benedictus i Agnus Dei de la Missa “Salve Regina”); Menegali (Jesu, Salvator mundi); Anònim(Ave Maria); Karl Jenkis (Ave Verum); H. Schütz (Pregaria a taula) i José Noguera (Himne oficial de la Mare de Déu d'Aigües Vives). Va actuar d'organista Juan Vicente Llinares.


El senyor Abat saludant a En Benito Sanchis Picot, de la Confraria de la Mare de Déu d'Aigües Vives
El senyor Abat saludant al president de la Confraria de la Mare de Déu
En Vicent I. Cerdà Oliver
El senyor Abat saludant al president de la Confraria de Sant Bonifaci Màrtir,
En Joan Lluesma de la Concepción
El senyor Abat saludant al Comandant de Puesto del Benemérit Cos de la Guàrdia Civil
El senyor Abat saludant a Na Marita Sampedro Fuster, de la Gran Associació
El senyor Abat saludant a la presidenta de la Gran Associació de la Mare de Déu d'Aigües Vives, N'Amparo Llopis Alcañiz
El senyor Abat saludant a la Cambrera Major de la Confraria de Sant Bonifaci Màrtir,
Na María José Mompó del Caso
El senyor Abat saludant al Secretari del Consell Pastoral, En  Jesús Pla Noguera
El senyor Rector oferintli al senyor Abat la Vera Creu
El senyor Abat besant la Vera Creu

El senyor Abat saludant a l'alcalde de Carcaixent, En Francesc Salom i Salom
El senyor Abat saludant a la presidenta de la Gran Associació de la Mare de Déu d'Aigües Vives, N'Amparo Llopis Alcañiz
El senyor Abat saludant als familiars xativins del senyor Rector
Aspecte del temple parroquial amb les autoritats
Processó d'Entrada
El sagristà En Josep Lluís Vila Noguera
El senyor Arxiver Parroquial i Cronista Oficial de la Ciutat amb la creu
El sentor rector i prior de la Confraria, En Vicent A. Richart Hostench


 


La Coral de Carcaixent dirigida per En Josep Antoni Martínez Lerma
El senyor Abat Confrare d'Honor de la Confraria de la Mare de Déu d'Aigües Vives


El senyor Abat firmant al Llibre d'Or de la Parròquia
La família xativina del senyor Rector i N'Amparo Albelda, col·laboradora parroquial
Vitol a la Mare de Déu d'Aigües Vives!!!!!
El senyor Abat saludant al president de la Confraria de Sant Bonifaci Màrtir,
En Juan Lluesma de la Concepción
El senyor Abat obsequiat per les senyores de la Gran Associació

El senyor Abat amb la Junta de la Gran Associació de la Mare de Déu d'Aigües VivesReportatge fotogràfic realitzat per

Cristian Mahiques
Comenta