Globered
Consigue tu propia pgina webantoniosabatermiraPor favor, si la utiliza, solo pedimos

a cambio que difunda la Web

en su medio. Gracias.

tot carcaixent

0 0 0

Llinatges carcaixentins: Els Escandell

Por: Antonio Sabater Mira | Publicado: 18/08/2013 18:03 |
 Llinatges carcaixentins

 


ELS ESCANDELL


 

Bernat DARÀS i MAHIQUES

 

Llinatge d’origen dubtós (Escandell, Escandele) prove de l’illa d’Eivissa on és molt freqüent. De fet Francesc Cambrils Escandell que apareix al cens de l’any 1646, que és conserva als fons del l’Arxiu del Regne de València[1], procedeix d’Eivissa[2]. A més a més la seua presència és molt notable a Barcelona, Alacant i València, i menys a Girona, Madrid, Tarragona, Saragossa, Múrcia, Castelló... Per altra banda també es diu que tinguè el seu origen amb el topònim Candell, nom d'un lloc del Rosselló, i d'altre de la comarca de l'Empordà (Girona). Escandell és el resultat d'aglutinar l'expressió "es Candell". Per altra part, Escandella és el nom d'un lloc que pertany a la població d'Agost (Alacant).

Llauradors d’ofici i, pel que hom pot vorer a les diferents partides de bateig i matrimoni, els Escandell han format part de les diferents colles de treballadors de les terres d’importants nissagues carcaixentines (Boscà, Albelda, Talens, Pons, Picot...), que actuen ja com com a padrins o testimonis a les diferents cerimònies religioses. Tambè cal fer menció que l’estatus dels Escandell a Carcaixent adquirí, al llarg del temps, certa importància a nivell local; mostra d’aquesta relevància es pot vorer a les clàusules testamentàries i el fet de dispossar amb sepultura pròpia dins de l’església del convent alcantarí de Sant Francesc d’Assís i a la capella de la Immaculada Concepció de la nostra Parròquia (hui de la Mare de Déu d’Aigües Vives). 

 

Eivissa

L’origen del llinatge a les nostres terres té el seu inici amb motiu de l’arribada del primer Escandell a la llavors vila reial de Carcaixent, documentada al voltant de l’any 1667, amb motiu del naixement a Cogullada d’un fill de Jaume Escandell, que possiblement va contraure matrimoni a la Parròquia de Sant Bartomeu Apòstol de Cogullada amb Caterina Giner Talens (Cogullada, 1647[3]), filla d’Andreu Giner Ferrer, oriünd de Sumacàrcer (València), i Elisabet Joan Talens Rubió. Jaume Escandell, llaurador de professió, fou soterrat el 28 d’octubre de 1716[4]. Foren pares de:

1.- Vicent Jaume Gaietà Escandell Giner (Cogullada, 1667[5]). Llaurador. Va contraure matrimoni el 24 de juliol de 1701[6] amb Josepa Navarro Puerto, filla de Gaspar i Masiana. Foren pares de:


Convent de Sant Francesc d'Assís

1.1.- Josep Escandell Navarro (Rafelguaraf-Berfull?-Carcaixent, 1785[7]). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Vicenta Maria Talens Celda (1707-1784), filla de Cristòfol i Vicenta, l’1 de gener de 1727[8]. Feu son darrer testament el 26 de desembre de 1784, davant del notari Josep Pons[9]. Fou soterrat al Convent de Sant Francesc d’Assís “en la Sepultura que tiene fabricada de bóveda, a la entrada de la Puerta de dha. Yglesia...”. Foren pares de:

1.1.1.- Josep Jaume Critòfol Escandell Talens (1727[10]-1769[11]). Forner. Va contraure matrimoni amb Francisca Torregrosa Palmer (Muro, Alacant?-Carcaixent, 1774), filla de Francesc i Magdalena, el 28 de maig de 1752[12]. Feu son darrer testament davant del notari Josep Rubió. Fou soterrat a la sepultura del Convent de Sant Francesc d’Assís. Foren pares de:

1.1.1.1.- Josep Joaquim Escandell Torregrosa (1753[13]-1818[14]). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Rosa González Ribes (Vilallonga-València, 1755-Carcaixent, 1826), filla de Blai i Teresa, el 29 de desembre de 1771[15]. Segons “El Informe Fabián y Fuero” redactat entre 1790-1791 amb motiu de la R. O de 18 d’abril de 1790 que va remetre el Conde de Floridablanca a l’arquebisbe de València, Francesc Fabián i Fuero, apareixen citades “62. La Barraca i Noria de Salvador Escandell” a la partida de la Muntanyeta, i “64. La Casa i Noria de Joaquín Escandell”, a la partida de Vilella. Al Llibre de Matrícula Parroquial de 1800[16], apareixen anotades dues sènies propietat de Joaquim Escandell, a on figuren les següents persones amb obligacions de confessar i combregar:

 

Senias de la Muntañeta

Senia de Juaquín Escandell

Rosa Gonsales

Juaquín Escandell

Salvador Escandell

Rosa Escandell

Vicente Escandell

 

 

Senias de Vilella

Senia de Juaquín Escandell

Josef Escandell

Fran.ca Mengual

Jh. Candel

 

Feu son darrer testament davant del notari Tomàs Albelda, el 21 d’abril de 1810[17]. Foren pares de:

1.1.1.1.1.- Josep Joaquim Bonaventura Escandell González (1772[18]-1841[19]). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Francesca Mengual Perelló (1775-1861), filla de Josep, de Gata (Alacant), i Rita, de Sagra (Alacant), el 8 de juny de 1794[20]. Foren pares de:

1.1.1.1.1.1.- Joaquim Eleuteri Escandell Mengual (1797[21]).

1.1.1.1.1.2.- Francesc Josep Escandell Mengual (1801[22]).

1.1.1.1.1.3.- Maria Rosa Escandell Mengual (1803[23]-1879). Va contraure matrimoni amb Josep Caballero Fayos (1801-1826), fill de Josep i Clara, l’11 de juliol de 1818[24] i amb Joan Baptista Roselló Alberola (1801-1878), fill de Baptista i Maria Anna, el 7 d’abril de 1830[25].

1.1.1.1.1.4.- Josepa Blaia Vicenta Escandell Mengual (1806[26]). Va contraure matrimoni amb Francesc Llopis Clari, oriünd d’Alzira, fill de Francesc i Agustina, el 4 de setembre de 1824[27].

1.1.1.1.1.5.- Francesc Josep Escandell Mengual (1809[28]-1885[29]). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Maria Francesca Albelda Gomis (1812-1842), filla de Doménec i Francesca, el 14 de juliol de 1827[30]. Foren pares de:

1.1.1.1.1.5.1.- Josep Francesc Amali Escandell Albelda (1829)[31].

1.1.1.1.1.5.2.- Vicent Antoni Gaietà Escandell Albelda (1831[32]-1913). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Vicenta Palop Cuenca (1836-1914), filla de Vicente i Maria Vicenta, el 17 d’abril de 1855[33]. Foren pares de:

1.1.1.1.1.5.2.1.- Vicent Escandell Palop (1856-1940) Jornaler. Va contraure matrimoni amb Josepa Maria Petra Castelló Pons (1860-1900), filla de Josep i Josepa, el 28 de gener de 1882[34] i amb Mercè Donet Moscardó (Barxeta-València, ca. 1863- ), filla de Joan i Josepa, 6 de març de 1905. Foren pares de:

1.1.1.1.1.5.2.1.1.1.- Josepa Maria Escandell Castelló (1882-1968). Va contraure matrimoni amb Joan Baptista Tarragó Borrás (1882-1951), fill de Pasqual i Faustina, el 30 de gener de 1909[35].

1.1.1.1.1.5.2.1.1.2.- Vicent Agustí Escandell Castelló (1884- ). Va contraure matrimoni amb Jesusa Angelita Pascual Pardo (1884- ), filla de Jacint i Rosa, el 9 de setembre de 1911[36].

1.1.1.1.1.5.2.1.1.3.- Elisabet Escandell Castelló. (1887- ). Va contraure matrimoni amb Josep Tomàs Salom Gomar (1884- ), fill d’Enric i Bernarda, el 12 d’octubre de 1907[37].

1.1.1.1.1.5.2.1.2.1.- Enric Escandell Donet (1905).

 

Joan Baptista Escandell Castelló, Paresant (1891-1936)

1.1.1.1.1.5.2.1.4.- Joan Baptista Escandell Castelló Paresant (1891-1936). Llaurador. Militant del Partit Derecha Regional Agraria. Fou vicepresident del círcul recreatiu del partit. Morí assassinat per milicians del Front Popular al paratge de la Casella d’Alzira, el 27 d’agost de 1936. Vivia al carrer de la Mare de Déu d’Aigües Vives, núm. 2.

1.1.1.1.1.5.2.1.5.- Desemparats Escandell Castelló (1893-1911).

1.1.1.1.1.5.2.1.6.- Salvador Escandell Castelló (1895- ). Va contraure matrimoni a Quatretonda (València) amb Elisabet Bañuls Bañuls, l’any 1928.

1.1.1.1.1.5.2.1.7.- Llúcia Escandell Castelló (1897- ). Va contraure matrimoni amb Vicent Agustí Tarragó Lledó (1894- ), fill de Vicent i Josepa, el 25 de febrer de 1922.

 

1.1.1.1.1.5.2.2.- Vicent Maria Daria Escandell Palop (1857-1925). Va contraure matrimoni amb Joaquim Pons Ribero (1854- ), fill de Josep i Benvinguda, el 7 de maig de 1881[38].

1.1.1.1.1.5.2.3.- Josep Escandell Palop (1860- ). Jornaler. Va contraure matrimoni amb Maria Rosa Seguí Andreu (1861- ), filla de Blai, de la Pobla del Duc, i Maria Rosa, el 23 d’agost de 1884 . Foren pares de:

1.1.1.1.1.5.2.3.1.- Josep Escandell Seguí (1885).

1.1.1.1.1.5.2.3.2.- Vicent Agustí Escandell Seguí (1887- ). Va contraure matrimoni amb Elisabet Navarro Conejero (1890- ), filla de Vicent i Elisabet, el 12 d’abril de 1913.

1.1.1.1.1.5.2.3.3.- Elisabet Escandell Seguí (1888).

1.1.1.1.1.5.2.3.4.- Joan Baptista Escandell Seguí (1891-1928). Va contraure matrimoni amb Maria del Carme Canut Albelda (1894- ), filla de Salvador i Emilia, el 15 d’abril de 1920. Al seu traspàs vivia al carrer de Santa Anna.

1.1.1.1.1.5.2.3.5.- Salvador Escandell Seguí (1893-1953). Fadrí. Al seu traspàs vivia al carrer de Santa Rita, núm. 5.

1.1.1.1.1.5.2.3.6.- Elodia Escandell Seguí (1897-1904).

 

1.1.1.1.1.5.2.4.- Maria Rosa Emilia Escandell Palop (1862- ). Va contraure matrimoni amb Josep Valls Montagud (1863-1893), fill de Joan Baptista i Bernarda, l’11 de juliol de 1891[39].

1.1.1.1.1.5.2.5.- Salvador Pere Escandell Palop (1864-1922). Va contraure matrimoni amb Càndida Talens Palop (1871-1944), filla d’Antoni i Josepa, el 3 d’agost de 1905.

1.1.1.1.1.5.2.6.- Joan Baptista Escandell Palop (1866-1868).

1.1.1.1.1.5.2.7.- Josepa Antonia Escandell Palop (1868-1920). Fadrina.

1.1.1.1.1.5.2.8.- Maria Bernarda Escandell Palop (1870-1871).

1.1.1.1.1.5.2.9.- Maria Elisabet Escandell Palop (1872-1942). Va contraure matrimoni amb Francesc Ahullana Martínez (Cogullada, 1885-Carcaixent, 1940), fill de Francesc i Elisabet i vidu de Brígida Escandell Palop, el 3 de juny de 1916. Al seu traspàs vivia al carrer del Mestre Giner, núm. 59.

1.1.1.1.1.5.2.10.- Joan Baptista Escandell Palop (1874- ). Va contraure matrimoni amb Desemparats Ahullana Martínez. Segons el Llibre de Matrícula Parroquial de l’any 1909, vivien a Cogullada, plaça de Sant Josep, núm. 6.

1.1.1.1.1.5.2.11.- Maria de la Concepció Escandell Palop (1880-1884).

1.1.1.1.1.5.2.12.- Brígida Escandell Palop (1880-1915). Va contraure matrimoni amb Francesc Vicent Ahullana Martínez (Cogullada, 1885-Carcaixent, 1940), fill de Francesc i Elisabet, l’1 de febrer de 1913.

 

1.1.1.1.1.5.3.- Maria Elisabet Joana Escandell Albelda (1833).

1.1.1.1.1.5.4.- Francesca Bàrbara Escandell Albelda (1835-1903). Va contraure matrimoni amb Salvador Lacasa Sáez (1834-1912), moliner, fill de Salvador i Antònia, el 20 de desembre de 1856[40].

1.1.1.1.1.5.5.- Vicenta Maria Escandell Albelda (1838-1890). Va contraure matrimoni amb Francesc García Palau (1839-1911), fill de Severí, de l’Ollería (València) i Josepa, d’Alfara (València), el 8 de gener de 1860[41].

1.1.1.1.1.5.6.- Josepa Antònia Juliana Escandell Albelda (1840).

1.1.1.1.1.5.7.- Doménec Escandell Albelda (1842-1885). Va contraure matrimoni amb Pasquala Antònia Pisant Rodríguez (1847-1888), filla de Josep i Pasquala, el 10 de juliol de 1869[42]. Foren pares de:

1.1.1.1.1.5.7.1.- Pasquala Escandell Pisant (1870-1870).

1.1.1.1.1.5.7.2.- Pasquala Antònia Escandell Pisant (1871-1950). Va contraure matrimoni amb Joaquim Moscardó Torres (Carlet-València, ca. 1863-Carcaixent, 1923), fill de Joaquim i Valeriana, el 15 de juny de 1892[43]. Foren pares de Joaquim Moscardó Escandell (1895[44]-Alzira, 1939). Mecànic de professió milità a la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Fou conseller d’Obres Públiques de l’Ajuntament de Carcaixent (04-08-1937/...) i Primer tinent d’alcalde (10-03-1939/...). El van afusellar al cementeri d’Alzira, el 31 de maig de 1939.

1.1.1.1.1.5.7.3.- Maria Rosa Escandell Pisant (1873-1907). Va contraure matrimoni amb Josep Ramon Pascual Vidal (1867- ), fill de Raimon i Gràcia Maria, el 5 d’agost de 1894[45].

1.1.1.1.1.5.7.4.- Josep Lluís Escandell Pisant (1876- ). Va contraure matrimoni amb Francesca Tarrasona Navarro (1879- ), filla de Vicent i Francesca, el 24 de juliol de 1901.

1.1.1.1.1.5.7.5.- Josep Vicent Escandell Pisant (1880-1913). Va contraure matrimoni amb Francesca Peña Castelló (1887- ), filla d’Antoni i Francesca, el 14 de gener de 1905[46].

1.1.1.1.1.5.7.6.- Vicenta Maria Escandell Pisant (1883- ). Va contraure matrimoni amb Francesc Vicent Fuster Calabuig (Aielo de Rugat-València, 1874- ), fill de Josep i Àngela, el 24 de juliol de 1902. Segons el Llibre de Matricula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer de Sant Carles, núm. 56 (Les Barraques).

 

1.1.1.1.1.5.8.- Maria Rosa Escandell Albelda (1845- ). Va contraure matrimoni amb Vicent Palop Escandell (1866- ), fill de Vicent i Vicenta, el 19 d’abril de 1863[47]. Segons el Llibre de Matricula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer del Pontet Alt (hui Balmes), núm. 64.

1.1.1.1.1.5.9.- Josep Lleonart Escandell Albelda (1851-1922). Moliner. Va contraure matrimoni amb Maria Teresa Simona Sancho Picot (1857- ), filla d’Antoni, de Canals (València) i Maria Teresa, el 10 de juliol de 1875[48]. Foren pares de:

1.1.1.1.1.5.9.1.- Trinitat Escandell Sancho (1881-1882).

1.1.1.1.1.5.9.2.- Maria Teresa dels Sants Escandell Sancho (1884- ). Va contraure matrimoni amb Ricard Jorge Capella (1882- ), fill d’Alexandre, d’Alzira, i Maria Rosa, el 4 de maig de de 1907.

1.1.1.1.1.5.9.3.- Maria Desemparats Escandell Sancho (1887- ). Va contraure matrimoni amb Josep Jorge Capella (1888- ), fill d’Alexandre, d’Alzira, i Maria Rosa, el 20 de setembre de 1913.

1.1.1.1.1.5.9.4.- Càndida Elisabet Escandell Sancho (1890-1918). Va contraure matrimoni amb Josep Cucarella Escandell (Corbera-València, ca. 1889- ), fill de Josep i Carme, el 28 de novembre de 1917.

1.1.1.1.1.5.9.5.- Maria Elisabet Escandell Sancho (1893-1918).

1.1.1.1.1.5.9.6.- Bernat Escandell Sancho (1899- ). Va contraure matrimoni amb Maria Remei Bellver Garcia, l’any 1934.

 

1.1.1.1.1.5.10.- Josep Ambròs Escandell Albelda (1853).

 

1.1.1.1.1.6.- Francesca Escandell Mengual (1813-1879). Va contraure matrimoni amb Salvador Oroval Fayos (1807-1847), fill de Josep i Marianna, el 24 de juny de 1831[49] i amb Josep Sanz Masip (Xàtiva, ca. 1825- ), fill de Josep i Maria Lluïsa, el 3 d’octubre de 1850[50].

1.1.1.1.1.7.- Vicenta Maria Escandell Mengual (1815).

 

1.1.1.2.- Josep Jaume Escandell Torregrosa (1755).

1.1.1.3.- Esperança Escandell Torregrosa (1757).

1.1.1.4.- Vicenta Escandell Torregrosa (1758-1839). Va contraure matrimoni amb Josep Pere Bonifaci Motilla Soler (1755-1813), fill de Pere i Francesca, el 24 d’octubre de 1774[51].

1.1.1.5.- Mariana Escandell Torregrosa (1762).

1.1.1.6.- Josepa Maria Escandell Torregrosa (1765).

1.1.1.7.- Josep Nadal Escandell Torregrosa (1767).

 

1.1.1.1.2.- Joaquim Josep Escandell González (1775-1841). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Maria Bernarda Pellicer Olcina (Alzira?-Carcaixent, 1841), filla de Francesc i Josepa, el 27 de juliol de 1800[52]. Foren pares de:

1.1.1.1.2.1.- Joaquima Maria Escandell Pellicer (1802-1885). Va contraure matrimoni amb Josep Pasqual Oltra Trensano (1804-1830), fill de Josep i Vicenta, el 6 de setembre de 1823, i amb Vicent Antoni Armiñana Ruíz (1782- ), fill d’Antoni i Francesca, el 3 de febrer de 1835[53].

1.1.1.1.2.2.- Joaquim Vicent Escandell Pellicer (1805- ). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Rita Vila Martí (1806-1884), filla de Bernat i Rita, el 2 d’octubre de 1824. Foren pares de:

1.1.1.1.2.2.1.- Rita Maria Laura Escandell Vila (1825-1868). Va contraure matrimoni amb Agustí Patrici Perpiñá Simó (1825- ), fill d’Agustí i Josepa, el 2 d’agost de 1852[54].

1.1.1.1.2.2.2.- Maria Rosa Escandell Vila (1826-1904). Va contraure matrimoni amb Miquel Rocher Pla (L’Alqueria de la Comtessa-València, ca. 1829-Carcaixent, 1909), fill de Vicent i Rosa, de Vilallonga (València), el 6 de gener de 1853[55].

1.1.1.1.2.2.3.- Vicent Escandell Vila (1829).

1.1.1.1.2.2.4.- Josep Gabriel Escandell Vila (1831).

1.1.1.1.2.2.5.- Joaquim Escandell Vila (1833).

1.1.1.1.2.2.6.- Vicenta Maria Escandell Vila (1835).

1.1.1.1.2.2.7.- Vicent Escandell Vila (1837-1912). Llaurador.Va contraure matrimoni amb Vicenta Maria Ferrer Canut (1838-1912), filla d’Abdó i Vicenta, el 16 de març de 1861. Foren pares de:

1.1.1.1.2.2.7.1.- Vicenta Maria Escandell Ferrer (1862-1872).

1.1.1.1.2.2.7.2.- Pasquala Antònia Escandell Ferrer (1863-1865).

1.1.1.1.2.2.7.3.- Maria Elisabet Escandell Ferrer (1865-1878).

1.1.1.1.2.2.7.4.- Maria Antònia Escandell Ferrer (1868-1948). Va contraure matrimoni amb Francesc Josep Ferrando Mogort (1869-1924), fill de Josep i Teresa, el 23 de juliol de 1891[56]. Segons el Llibre de Matrícula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer de la Vall.

1.1.1.1.2.2.7.5.- Maria Dolors Escandell Ferrer (1870).

1.1.1.1.2.2.7.6.- Maria Vicenta Escandell Ferrer (1873-1890).

1.1.1.1.2.2.7.7.- Vicent Agustí Escandell Ferrer (1876).

1.1.1.1.2.2.7.8.- Eugeni Escandell Ferrer (1880-1880).

1.1.1.1.2.2.7.9.- Maria Sofia Escandell Ferrer (1885).

 

1.1.1.1.2.2.8.- Carme Maria Escandell Vila (1839-1875). Va contraure matrimoni amb Josep Pau Ferrando Ferrer (1841- ), fill de Joaquim i Josepa Maria, el 7 de febrer de 1864[57].

1.1.1.1.2.2.9.- Salvador Escandell Vila (1841-1918). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Maria Francesca Pons Marco (1842-1926), filla de Vicent i Vicenta, el 8 d’agost de 1863. Segons el Llibre de Matrícula Parroquial de l’any 1909, vivien al Camp de Bru (hui Passeig), núm. 8. Foren pares de:

1.1.1.1.2.2.9.1.- Salvador Escandell Pons (1864-1931). Va contraure matrimoni amb Maria de l’Encarnació Albelda Fayos (1868- ), filla de Vicent i Bernarda, el 23 d’agost de 1891. Al seu traspàs vivia al carrer de Sant Francesc de Paula, núm 18. Foren pares de:

1.1.1.1.2.2.9.1.1.- Francesc Escandell Albelda (1900- ). Va contraure matrimoni amb Trinitat Fogués Pellicer (Carcaixent-La Barraca, 1899- ), filla de Josep i Marianna, el 18 d’abril de 1927.

1.1.1.1.2.2.9.1.1.- Salvador Escandell Albelda (1892- ). Milità al Partit Izquierda Repúblicana. Fou vicepresident tercer a l’Ajuntament de Carcaixent (04-08-1937/...). Va contraure matrimoni amb Remei Seguí Anduix (Castelló de Rugat, 1894- ), filla de Francesc i Filomena, de Castelló de Rugat (València), el 12 d’abril de 1923.

1.1.1.1.2.2.9.1.2.- Joan Baptista Escandell Albelda (1894- ). Va contraure matrimoni amb Matilde Solivares Pons (1901- ), filla d’Antoni i Maria, el 4 de juny de 1923.

1.1.1.1.2.2.9.1.3.- Maria d’Aigües Vives Escandell Albelda (1896- ). Va contraure matrimoni amb Valentí Giner Vidal (1893- ), fill de Valentí i Elionor, el 6 d’octubre de 1923.

1.1.1.1.2.2.9.1.4.- Maria de l’Encarnació Escandell Albelda (1898).

1.1.1.1.2.2.9.1.5.- Francesc Escandell Albelda (1900).

 

1.1.1.1.2.2.9.2.- Maria Francesca Escandell Pons (1867- ). Va contraure matrimoni amb Francesc Martínez Grau (1862-1902), fill de Josep i Salvadora, el 20 d’octubre de 1884[58], i amb Joan Baptista Benito Puig (1869- ), fill de Josep i Josepa i vidu d’Antònia Hernández Canut, el 13 de setembre de 1904. Segons el Llibre de Matricula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer del Pontet Alt (hui Balmes), núm. 39.

1.1.1.1.2.2.9.3.- Maria Gaietana Escandell Pons (1870-1870).

1.1.1.1.2.2.9.4.- Maria Bernarda Escandell Pons (1873-1878).

1.1.1.1.2.2.9.5.- Vicent Escandell Pons (1876-1876).

1.1.1.1.2.2.9.6.- Pasqual Escandell Pons (1877-1884).

1.1.1.1.2.2.9.7.- Vicent Agustí Escandell Pons (1881-1897).

 

1.1.1.1.2.2.10.- Agustí Escandell Vila. (1845-1915). Va contraure matrimoni amb Dolors Alcañiz Peris, oriünda d’Alzira (València), filla de Pasqual i Dolors, ca. 1871. Foren pares de:

1.1.1.1.2.2.10.1.- Maria Dolors Escandell Alcañiz (1872- ). Va contraure matrimoni amb Josep Ureña Benavent (1867- ), fill d’Antoni i Vicenta i vidu de Vicenta Maria Cortés Navarro, el 21 de gener de 1901. Segons el Llibre de Matricula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer de la Mare de Déu de la Salut, núm. 54 (Les Barraques).

 

1.1.1.1.2.2.11.- Didac Eusebi Escandell Vila (1847).

 

1.1.1.1.2.3.- Joaquim Bernat Escandell Pellicer (1808-1888). Va contraure matrimoni amb Pasquala Maria Picot Hernández (1808-1833), filla de Pasqual i Vicenta, l’11 d’abril de 1829; amb Maria Rosa Sotorres Armengol (1811-1840), filla d’Antoni i Anna Maria i vídua de Salvador Soler, el 18 d’agost de 1834, i amb Maria Agnès Badenes Boix (1808-1875), filla de Didac i Marianna, el 13 d’abril de 1840. Foren pares de:

1.1.1.1.2.3.1.1.- Josep Lutgard Bernabé Escandell Picot (1832).

1.1.1.1.2.3.2.1.- Maria Rosa Escandell Sotorres (1835).

1.1.1.1.2.3.2.2.- Joaquim Queremón Escandell Sotorres (1836).

1.1.1.1.2.3.2.3.- Joaquim Francesc Escandell Sotorres (1838- ). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Vicenta Maria Albelda Carbonell (1843-1867), filla de Bernat i Vicenta Maria, el 18 d’abril de 1863, i amb Maria Rosa Innocencia Mompó Ferrando (1838-1916), filla de Calixte i Josepa, el 9 de juliol de 1868. Segons el Llibre de Matricula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer dels Sants de la Pedra, núm. 20. Foren pares de:

1.1.1.1.2.3.2.3.1.1.- Maria Vicenta Escandell Albelda (1864).

1.1.1.1.2.3.2.3.1.2.- Maria Francesca Escandell Albelda (1866-1867).

1.1.1.1.2.3.2.3.2.1.- Maria Rosa Escandell Mompó (1869-1954). Va contraure matrimoni amb Vicent Agustí Hernández Gonga (1867-1898), fill de Vicent i Lutgarda, el 6 d’agost de 1892[59], i amb Vicent Navarro Caballero (1868-1920), fill de Pasqual i Vicenta, el 17 d’agost de 1899[60]. Segons el Llibre de Matrícula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer dels Sants de la Pedra, núm. 20.

1.1.1.1.2.3.2.3.2.2.- Josepa Maria Antònia Escandell Mompó (1882-1883).

 

1.1.1.1.2.3.2.4.- Antoni Doménec Escandell Sotorres (1838- ). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Pasquala Antònia Albert Bolinches (1833-1900), el 27 de juliol de 1860, filla de Vicent i Rosa. Foren pares de:

1.1.1.1.2.3.2.4.1.- Antoni Escandell Albert (1861- ). Va contraure matrimoni amb Maria dels Dolors Tarragó Cogollos (1860- ), filla de Josep i Vicenta Maria, el 20 de febrer de 1886.

1.1.1.1.2.3.2.4.2.- Pasquala Escandell Albert (1862).

1.1.1.1.2.3.2.4.3.- Càndida Escandell Albert (1864-1865).

1.1.1.1.2.3.2.4.4.- Caralampi Escandell Albert (1866-1901). Va contraure matrimoni amb Maria Juliana Bohígues Navarro (1866-1948), filla de Vicent i Maria Juliana, el 10 de febrer de 1893. Foren pares de:

1.1.1.1.2.3.2.4.4.1.- Antoni Escandell Bohígues (1893- ). Comerciant de Taronja. Taronja d'Or del Comité de Gestión de la Exportación de Frutos Cítricos. Va contraure matrimoni amb Maria Vicenta Fillol Cucarella (1896- ), filla de Marià i Francesca, l’11 de octubre de 1919. Foren pares de: Antoni (1920), Josep (1925) i Palmira Escandell Fillol (1926).


Vicente Lladró. Las Provincias, 12-4-1987

 

1.1.1.1.2.3.3.1.- Dolors Escandell Badenes (1845- Cogullada, 1881). Va contraure matrimoni amb Josep Pasqual Ahullana Llopis (1840-Cogullada, 1910), fill de Josep, de València, i Maria, el 27 de juny de 1868[61].

1.1.1.1.2.3.3.2.- Josep Escandell Badenes (1847- ). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Maria Dolors Cogollos Garrigues (1852-1922), filla de Vicent i Teresa, el 21 de gener de 1875. Segons el Llibre de Matricula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer de Santa Rita. Foren pares de:

1.1.1.1.2.3.3.2.1.- Josep Maria Escandell Cogollos (1875- ). Va contraure matrimonio amb Maria Loreto Picot Talens (1880- ), filla de Francesc i Rita, el 21 de juliol de 1900.

1.1.1.1.2.3.3.2.2.- Vicent Joaquim Escandell Cogollos (1879- ). Va contraure matrimoni amb Matilde Castelló Gimeno (1882- ), filla de Josep i Pasquala, el 19 de gener de 1907. Segons el Llibre de Matrícula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer de Sant Bonifaci, núm. 1 (Santa Bàrbara).

1.1.1.1.2.3.3.2.3.- Joan Baptista Escandell Cogollos (1882- ). Va contraure matrimoni amb Amàlia Blaia Lledó Noguera (1882- ), filla de Francesc Pasqual i Antònia Teresa, el 22 de juny de 1910.

1.1.1.1.2.3.3.2.4.- Lluís Gonzaga Escandell Cogollos (1884- ). Va contraure matrimoni amb Maria Concepció Alabort Pérez (1890- ), filla de Joan Baptista i Concepció, el 10 de juliol de 1913.

1.1.1.1.2.3.3.2.5.- Caralampi Escandell Cogollos (1887-1888).

1.1.1.1.2.3.3.2.6.- Enric Escandell Cogollos (1890- ). Va contraure matrimoni amb Gràcia Maria Piera Cogollos (1892- ), filla d’Antoni i Gràcia Maria, el 27 de juny de 1918.

 

1.1.1.1.2.3.3.3.- Maria Agnès Escandell Badenes (1849-1898). Va contraure matrimoni amb Francesc Pasqual Torres Albelda (1849- ), fill de Francesc, de Rugat (València) i Pasquala, l’11 de maig de 1872[62].

 

1.1.1.1.2.3.2.1.5.- Maria Salvadora Escandell Albert (1868- ). Va contraure matrimoni amb Josep Raimon Ribes Gozalbo (Sant Joanet, ca. 1867- ), fill de Josep i Concepció, el 14 de juny de 1893[63].

1.1.1.1.2.3.2.1.6.- Maria Rosa Escandell Albert (1868-1884).

1.1.1.1.2.3.2.1.7.- Elisa Antònia Escandell Albert (1869- ). Va contraure matrimoni amb Modest Sanchis Sendra (Rafelguaraf-València, ca. 1864- ), fill d’Antoni i Laura i vidu d’Assumpció Guillem Bertomeu, el 20 de juny de 1904.

1.1.1.1.2.3.2.1.8.- Constantí Escandell Albert (1871).

 

1.1.1.1.2.4.- Maria Rosa Escandell Pellicer (1810-1863). Va contraure matrimoni amb Salvador Canut Montagud (1791-1884), fill de Benet i Esperança i vidu de Francesca Motilla, el 21 d’agost de 1830[64].

1.1.1.1.2.5.- Salvador Escandell Pellicer (1814-1887). Va contraure matrimoni amb Elionor Micaela Picot Casells (1816-1885), filla de Lleó i Francesca, el 23 de juliol de 1835. Foren pares de:

1.1.1.1.2.5.1.- Maria Agnès Escandell Picot (1836-1852).

1.1.1.1.2.5.2.- Josepa Maria Escandell Picot (1838-1921).Va contraure matrimoni amb Vicent Salvador Lambert Hernández Armengol (1834-1910), fill de Salvador i Antònia, el 9 de juliol de 1859[65]. Segons el Llibre de Matrícula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer de Sant Antoni, núm. 79.

Carrer de Sant Antoni

1.1.1.1.2.5.3.- Salvador Escandell Picot (1840-1924). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Josepa Tudela Talens (1842-1910), filla de Benet i Josepa, el 25 d’agost de 1866, i germana de mossén Dídac Tudela Talens (1845-Favara-València, 1916). Segons el Llibre de Matrícula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer  de Sant Antoni, núm. 45. Foren pares de:

Arxiu Javier Albelda Escandell

Salvador Escandell Tudela i la seua  muller Consolació Pelufo Ortolà

1.1.1.1.2.5.3.1.- Salvador Escandell Tudela (1868-1932). Va contraure matrimoni amb Maria de la Consolació Pelufo Ortolà (1870-1953), filla de Ferran i Maria Rosa, el 30 de gener de 1897. Al seu traspàs vivia al carrer de Sant Vicent, núm. 35. Foren pares de:

Arxiu Javier Albelda Escandell

Antoni Salvador Escandell Pelufo, Barbarroja (1898-1967)


1.1.1.1.2.5.3.1.1.- Antoni Salvador Escandell Pelufo, Barbarroja (1898-1967). Va contraure matrimoni amb Àngela Orts Roselló (1898-1959), filla de Pasqual i Àngela, el 17 d’abril de 1926.

Arxiu Javier Albelda Escandell

Vicent Escandell Pelufo


1.1.1.1.2.5.3.1.2.- Vicent Escandell Pelufo, (1901-    ). Va contraure matrimoni a Corbera d'Alzira amb Ampar Vendrell Carrascosa, el 25 de setembre de 1930.

Arxiu Javier Albelda Escandell

Didac Eugeni Escandell Tudela (1870-1929)

1.1.1.1.2.5.3.2.- Didac Eugeni Escandell Tudela (1870-1929). Fadrí.

 

Arxiu Javier Albelda Escandell

Josepa Maria Escandell Tudela (1872-1955)

1.1.1.1.2.5.3.3.- Josepa Maria Escandell Tudela (1872-1955). Fadrina.

1.1.1.1.2.5.3.4.- Vicent Escandell Tudela (1874-1932). Fadrí. Al seu traspàs vivia al carrer Blasco Ibáñez, núm. 45 (hui Sant Francesc d’Assís/Sant Antoni).
1.1.1.1.2.5.3.5.- Josep Antoni Escandell Tudela (1878).

Arxiu Javier Albelda Escandell

Vicent i Josep Antoni Escandell Tudela

 

Arxiu Javier Albelda Escandell

Maria Teresa Escandell Tudela (1881-1956)

1.1.1.1.2.5.3.6.- Maria Teresa Escandell Tudela (1881-1956). Fadrina.

 

1.1.1.1.2.5.4.- Josep Joaquim Escandell Picot. (1843-1947). Va contraure matrimoni amb Josepa Teresa Hernández Moll (1845- ), filla de Pasqual i Vicenta Maria, l’1 d’agost de 1868. Foren pares de:

1.1.1.1.2.5.4.1.- Josepa Teresa Escandell Hernández (1869-1870).

1.1.1.1.2.5.4.2.- Josep Escandell Hernández (1871).

1.1.1.1.2.5.4.3.- Maria Teresa Escandell Hernández (1872-1872).

1.1.1.1.2.5.4.4.- Josep Escandell Hernández (1874).

1.1.1.1.2.5.4.5.- Gràcia Maria Vicenta Escandell Hernández (1876- ). Va contraure matrimoni amb Josep Serisola Gombau (Gandia-València, 1841-Carcaixent, 1915), fill de Josep i Maria i vidu de Anna Maria Peñalva Sart, el 4 de març de 1905, i amb Joan Baptista Soler Escolano (1887-1936[66]), pedrapiquer, fill de Joan Baptista, d’Albaida (València) i Maria Josepa, de Novelda (Alacant), el 22 de novembre de 1917.

1.1.1.1.2.5.4.6.- Joan Baptista Escandell Hernández (1879- ). Va contraure matrimoni amb Maria Vicenta Hernández Canut (1888- ), filla de Pasqual i Rosa, el 9 de gener de 1909.

1.1.1.1.2.5.4.7.- Melcior Escandell Hernández (1881-1909). Fadrí.

1.1.1.1.2.5.4.8.- Francesc Escandell Hernández (1884).

 

1.1.1.1.2.5.5.- Vicent Crescenci Escandell Picot (1845-1899). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Maria Rita Lutgarda Oliver Moll (1853- ), filla de Pere i Maria Teresa, el 26 de febrer de 1876. Foren pares de:

1.1.1.1.2.5.5.1.- Vicent Alexandre Escandell Oliver (1876- ). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Maria Virtuts Garcia Ferrero (Ontinyent (València), 1889- ), filla de Josep i Adelina, el 6 de novembre de 1909.

1.1.1.1.2.5.5.2.- Maria d’Aigües Vives Escandell Oliver (1878-1880).

1.1.1.1.2.5.5.3.- Vicent Escandell Oliver (1880).

1.1.1.1.2.5.5.4.- Maria Teresa Escandell Oliver (1880-1884).

1.1.1.1.2.5.5.5.- Josepa Maria Escandell Oliver (1882- ). Va contraure matrimoni amb Bernat Rubió Pascual (1876- ), fill de Vicent i Maria, d’Alzira, el 30 de novembre de 1905.

1.1.1.1.2.5.5.6.- Maria Agnès Escandell Oliver (1887-1890).

1.1.1.1.2.5.5.7.- Maria Agnès Escandell Oliver (1892). Segons el Llibre de Matricula Parroquial de l’any 1909, vivia al carrer de Sant Antoni, núm. 120.

 

1.1.1.1.2.5.6.- Maria Àngela Anna Escandell Picot (1847- ). Va contraure matrimoni amb Antoni Bohígues Cucarella (1845- ), fill de Vicent i Agustina, el 19 de juny de 1869[67].

1.1.1.1.2.5.7.- Lleó Escandell Picot (1850-1867).

1.1.1.1.2.5.8.- Maria Vicenta Escandell Picot (1852- ). Va contraure matrimoni amb Francesc Pasqual Picot Badenes (1844- ), fill de Pasqual i Maria dels Dolors, el 7 de juny de 1873[68].

1.1.1.1.2.5.9.- Joana Baptista Escandell Picot (1854-1857).

1.1.1.1.2.5.10.- Micaela Escandell Picot (1857- ). Va contraure matrimoni amb Salvador Cogollos Garrigues (1854- ), fill de Vicent i Teresa, el 19 de juliol de 1880[69]. Segons el Llibre de Matrícula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer de Santa Rita, núm. 37.

 

1.1.1.1.2.6.- Maria Francesca Escandell Pellicer (1816- ). Va contraure matrimoni amb Francesc Pasqual Armiñana Lluch (1822- ), fill d’Antoni i Josepa, el 22 d’agost de 1839.

1.1.1.1.2.7.- Didac Escandell Pellicer (1819-1889). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Josepa Canut Motilla (1821- ), filla de Salvador i Francesca, el 30 d’abril de 1837. Foren pares de:

1.1.1.1.2.7.1.- Josep Salvador Escandell Canut (1839).

1.1.1.1.2.7.2.- Salvador Escandell Canut (1841).

1.1.1.1.2.7.3.- Josepa Escandell Canut (1844-1919). Va contraure matrimoni amb Joan Baptista Pons Marco (1833- ), fill de Vicent i Vicenta, el 25 d’agost de 1861[70]. El marit va morir “... de resultas de una coz de caballería...” 

1.1.1.1.2.7.4.- Joaquim Escandell Canut (1847-1893). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Maria Josepa Lahuerta Alborch (1854- ), filla de Doménec i Marianna Vicenta Maria, el 23 de juliol de 1874. Foren pares de:

1.1.1.1.2.7.4.1.- Joaquim Escandell Lahuerta (1875- ). Va contraure matrimoni amb Pasquala Antònia Piera Calatayud (1877- ), filla de Salvador i Maria Francesca, el 2 d’agost de 1902. Segons el Llibre de Matrícula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer del Crist, núm. 30 (Muntanyeta).

1.1.1.1.2.7.4.2.- Joan Baptista Escandell Lahuerta (1877- ). Va contraure matrimoni amb Maria Rosa Canet Roch (1879- ), filla de Gaietà i Vicenta Maria, el 9 de juliol de 1904. Segons el Llibre de Matrícula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer de Sant Francesc de Paula, núm. 18 (Muntanyeta). Foren pares de:

1.1.1.1.2.7.4.2.1.- Joan Baptista Escandell Canet (1906- ). Va contraure matrimonia amb Maria Concepció Boscá Bohígues (1905- ), filla de Francesc i Vicenta Maria, el 6 de juliol de 1931.

 

1.1.1.1.2.7.4.3.- Josepa Maria Escandell Lahuerta (1880).

1.1.1.1.2.7.4.4.- Josepa Maria Escandell Lahuerta (1882- ). Va contraure matrimoni amb Joan Baptista Calatayud Pellicer (1879- ), fill de Tomàs i Vicenta Maria, l’1 de juliol de 1905.

1.1.1.1.2.7.4.5.- Enric Escandell Lahuerta (1884).

1.1.1.1.2.7.4.6.- Maria Desemparats Escandell Lahuerta (1887-1926). Va contraure matrimoni amb Pasqual Mata Picot (1882- ), fill de Pasqual i Bernarda, el 4 de febrer de 1909.

1.1.1.1.2.7.4.7.- Francesc Vicent Agustí Escandell Lahuerta (1890-1923). Va contraure matrimoni amb Maria Remei Tarragó Lledó (1893- ), filla de Vicent Agustí i Teresa, el 24 d’agost de 1917.

 

1.1.1.1.2.6.5.- Maria Bernarda Escandell Canut (1849- ). Va contraure matrimoni amb Vicent Agustí Badenes Oliver (1847- ), fill de Jaume Josep i Vicenta Maria Antònia, el 29 de juliol de 1876[71].

1.1.1.1.2.6.6.- Pau Salvador Escandell Canut (1852-1931). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Vicenta Maria Fuster Talens (1856- ), filla d’Antoni, de la Font d’Encarroç (València) i Marianna, el 8 de novembre de 1883. Al seu traspàs vivia al carrer de Sant Vicent de la Muntanyeta, núm. 14. Foren pares de:

1.1.1.1.2.6.6.1.- Joan Baptista Escandell Fuster (1884- ). Va contraure matrimoni amb Teresa Bas Mengual (1903- ), filla de Vicent i Teresa, el 17 de juliol de 1924.

1.1.1.1.2.6.6.2.- Vicenta Maria Escandell Fuster (1886-1889).

1.1.1.1.2.6.6.3.- Elisabet Escandell Fuster (1891-1920). Va contraure ma-trimoni amb Benigne Marqués Mattos (Carvorio-Portugal, 1885- ), fill de Francesc i Lluïsa, el 14 de maig de 1914.

1.1.1.1.2.6.6.4.- Joan Baptista Escandell Fuster (1894).

 

1.1.1.1.2.6.7.- Vicent Escandell Canut. (1855[72]-1909). Va contraure matrimoni amb Vicenta Maria Oliver Navarro (1862- ), filla de Vicent i Vicenta , el 25 de gener de 1879. Segons el Llibre de Matrícula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer de la Mare de Déu dels Desemparats. Foren pares de:

1.1.1.1.2.6.7.1.- Vicent Escandell Oliver (1880).

1.1.1.1.2.6.7.2.- Bernat Escandell Oliver (1882-1887).

1.1.1.1.2.6.7.3.- Joan Baptista Escandell Oliver (1884).

1.1.1.1.2.6.7.4.- Carlota Escandell Oliver (1886- ). Va contraure matrimoni amb Filibert Picot Oliver (1883- ), fill de Vicent i Vicenta, el 4 de maig de 1911.

1.1.1.1.2.6.7.5.- Joan Baptista Escandell Oliver (1890- ). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Desemparats Carmona España (1890- ), filla de Francesc i Filomena, el 12 d’octubre de 1918.

1.1.1.1.2.6.7.6.- Enric Escandell Oliver (1892-1893).

1.1.1.1.2.6.7.7.- Maria Escandell Oliver (1894-1896).

1.1.1.1.2.6.7.8.- Josep Maria Escandell Oliver (1898- ). Va contraure matrimoni a la Parròquia de Sant Pere de Tavernes de la Valldigna amb Ampar Grau Grau, el 10 d’octubre de 1931.

 

1.1.1.1.2.6.8.- Antoni Escandell Canut (1857-1858).

1.1.1.1.2.6.9.- Maria Francesca Escandell Canut (1859- ). Va contraure matrimoni amb Francesc Josep Fuster Talens (1858- ), fill d’Antoni, de la Font d’Encarroç (València) i Marianna, el 8 de novembre de 1883[73].

1.1.1.1.2.6.10.- Maria Elisabet Escandell Canut (1863-1885).

 

1.1.1.1.2.8.- Joan Baptista Escandell Pellicer (1822-1894). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Maria Rosa Miravalles Vert (1826-1850), filla de Joan i Maria Rosa, el 27 de novembre de 1847, i amb Dioníssia Badía Canet, oriünda de Llutxent (València), filla de Silvestre i Rosa, el 27 de juliol de 1850. Foren pares de:

1.1.1.1.2.8.1.- Joan Baptista Escandell Miravalles (1848-1927). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Maria Bernarda Pons Bohígues (1856- ), filla de Pasqual i Àngela, el 16 de setembre de 1876. Al seu traspàs vivia al carrer de Colom, núm. 10. Foren pares de:

1.1.1.1.2.8.1.1.- Maria Bernarda Saturnina Escandell Pons (1877-1922). Va contraure matrimoni amb Vicent Raimon Ibáñez Pellicer (1861- ), fill de Josep i Vicenta i vidu de Josepa Gomis Lorente, el 29 de novembre de 1899[74].

Joan Baptista Escandell Pons (1880-1936)

1.1.1.1.2.8.1.2.- Joan Baptista Escandell Pons (1880[75]-1936). Comerciant. Director de la Cooperativa Agrícola de San José. Síndic de l’Ajuntament de Carcaixent (01-01-1918/01-04-1920) i Regidor (01-04-1920/22-05-1922). Fou el primer vicesecretari de la Confraria de la Mare de Déu d’Aigües Vives, fundada l’any 1922. Jefe local del Partit Derecha Regional Agraria.Va contraure matrimoni amb Brígida Irene Oliver i Hernández (1881-1936), filla de Vicent i Àngela, el 28 de juliol de 1906. Morí assassinat per milicians del Front Popular al paratge del Portitxol, terme de Benifairó de la Valldigna.

1.1.1.1.2.8.1.3.- Agustí Pius Francesc Escandell Pons (1884).

1.1.1.1.2.8.1.4.- Josep Maria Escandell Pons (1888).

1.1.1.1.2.8.1.5.- Elisabet Escandell Pons (1893-1898).

1.1.1.1.2.8.1.6.- Carlota Escandell Pons (1896-1953). Va contraure matrimoni amb Doménec Climent Tarragó (1894-1958), fill d’Antoni i Rosa, el 7 d’octubre de 1921. Al seu traspàs vivia al carrer de Colom, núm. 13.

 

1.1.1.1.2.7.2.1.- Maria Rosa Magdalena Escandell Badía (1851-1922). Va contraure matrimoni amb Antoni Prats Canet (Múrcia, ca. 1845), fill de Josep i Dolors, de Llutxent (València), el 18 de juliol de 1874[76].

1.1.1.1.2.7.2.2.- Maria Gràcia Bernarda Escandell Badía (1854-1907). Va contraure matrimoni amb Josep Boluda Gomis (1848- ), fill de Pasqual i Micaela, el 24 de juliol de 1875[77].

1.1.1.1.2.7.2.3.- Josepa Escandell Badía (1857).

1.1.1.1.2.7.2.4.- Salvador Goniat Escandell Badía (1860-1867).

1.1.1.1.2.7.2.5.- Vicent Antoni Escandell Badía (1863-1863).

1.1.1.1.2.7.2.6.- Maria Francesca Escandell Badía (1867).

1.1.1.1.2.7.2.7.- Maria Rita Escandell Badía (1869-1944). Va contraure matrimoni amb Joan Baptista Josep Raimon Hernández Perpiñá (1859-1910), fill de Joan Baptista i Marianna, el 28 de novembre de 1891[78]. Segons el Llibre de Matrícula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer Sant Pasqual, núm. 23 (Muntanyeta).

 

1.1.1.1.2.9.- Josepa Maria Escandell Pellicer (1825-1837).


1.1.1.1.3.- Vicent Robert Escandell González (1778).

1.1.1.1.4.- Rafel Vicent Escandell González (1780-1847). Va contraure matrimoni amb Vicenta Maria Oroval Peñalva (1784-1840), filla de Josep i Rosa, el 15 de juny de 1806, i amb Maria Manela Martínez Flores (1798- ), filla de Josep i Josepa i vídua d’Antoni Perpiñá, el 25 de juny de 1840. Foren pares de:

1.1.1.1.4.1.1.- Joaquim Escandell Oroval (1807-1834). Va contraure matrimoni amb Maria Esperança Casany Sanchis (València-Parròquia de Sant Tomàs?- ), filla de Vicent i Beneta, el 3 de juny de 1833. Foren pares de:

1.1.1.1.4.1.1.1.- Joaquim Escandell Casany (1834-1912). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Serafina Fillol Hernández (1838-1875), filla de Vicent, de Pego (Alacant), i Maria, de Llaurí (València), el 5 de setembre de 1857, i amb Vicenta Maria Oroval Vayà (1849- ), filla d’Antoni i Vicenta, el 24 de novembre de 1877. Foren pares de:

1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.- Joaquim Escandell Fillol (1858- ). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Vicenta Maria Vidal Fogués (Carcaixent-Cogullada, 1860- ), filla de Francesc, d’Alberic (València) i Salvadora, el 24 de juliol de 1884.

1.1.1.1.4.1.1.1.1.2.- Maria del Carme Rosa Escandell Fillol (1860- ). Va contraure matrimoni amb Salvador Alós Guerrero (1863- ), fill de Pere i Maria, el 26 de novembre de 1892[79] i amb Constantí Boscá Fayos ( 1865- ), fill de Francesc i Rosa i vidu de Francesca Meliá Bellmunt, el 24 d’octubre de 1907.

1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.- Antoni Josep Escandell Fillol (1863-1900). Va contraure matrimoni amb Ramona Pastor Sereder (1858- ), filla de Bonifaci i Magdalena, de Xàtiva (València), el 30 d’octubre de 1890. Foren pares de:

1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.1.- Josep Escandell Pastor (1891).

1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.2.- Vicenta Maria Escandell Pastor (1893-1895).

1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.3.- Antoni Escandell Pastor (1895-1895).

1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.4.- Antoni Escandell Pastor (1896-1896).

1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.5.- Antoni Escandell Pastor (1899-1900).

1.1.1.1.4.1.1.1.1.3.6.- Brígida Escandell Pastor (1899-1900).

 

1.1.1.1.4.1.1.1.1.4.- Maria del Carme Escandell Fillol (1866).

1.1.1.1.4.1.1.1.1.5.- Francesc Vicent Escandell Fillol (1869-1871).

1.1.1.1.4.1.1.1.1.6.- Salvador Escandell Fillol (1871).

1.1.1.1.4.1.1.1.1.7.- Vicent Escandell Fillol (1873-1934). Va contraure matrimoni amb Maria Cogollos Cortell (1880- ), filla de Vicent i Vicenta Maria, el 12 d’octubre de 1901. Al seu traspàs vivia al carrer de la Rambla, núm. 70 (Les Barraques). Foren pares de:

1.1.1.1.4.1.1.1.1.7.1.- Vicent Escandell Cogollos (1902- ). Va contraure matrimoni amb Felicitat Artés Martí (Pobla Llarga-València, 1904- ), filla d’Antoni i Gràcia Maria, el 14 d’abril de 1928.

 

1.1.1.1.4.1.1.1.1.8.- Serafina Escandell Fillol (1875-1919). Va contraure matrimoni amb Agustí Ripoll Pastor ( ), fill de Vicent i Margarida, a la Parròquia de Sant Tomàs Apòstol de València (ca. 1904). Segons el Llibre de Matricula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer del Cementeri (hui Gandia), núm. 15 (La Muntanyeta). Foren pares de Francesc Ripoll Escandell (1905-Alzira, 1936). Va contraure matrimoni amb Maria Tormos Oliver (1909-    ), filla de Baptista i Maria, el 16 de juny de 1929. Milicià del Front Popular fou afusellat al cementeri d’Alzira, el 31 d’octubre de 1939.

 

1.1.1.1.4.1.1.1.2.1.- Manel Escandell Oroval (1878-1879).

1.1.1.1.4.1.1.1.2.2.- Raimon Escandell Oroval (1880).

1.1.1.1.4.1.1.1.2.3.- Pasquala Antònia Escandell Oroval (1882-1907). Va contraure matrimoni amb Joan Baptista Sampedro Vidal (1885-   ), fill de Vicent i Maria Dolors, l’1 de juliol de 1905. Segons el Llibre de Matricula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer de Sant Carles, núm. 20 (Les Barraques).

1.1.1.1.4.1.1.1.2.4.- Benjamí Escandell Oroval (1884-1884).

1.1.1.1.4.1.1.1.2.5.- Maria de la Creu Escandell Oroval (1886). Segons el Llibre de Matricula Parroquial de l’any 1909, vivia al carrer de Sant Antoni, núm. 52.

1.1.1.1.4.1.1.1.2.6.- Miquel Escandell Oroval (1888).

1.1.1.1.4.1.1.1.2.7.- Maria Teresa Escandell Oroval (1890- ). Va contraure matrimoni amb Emili Benavent Badenes (1881-   ), fill de Joan Baptista i Bonifacia, l’11 d’octubre de 1913.

1.1.1.1.4.1.1.1.2.8.- Constantí Escandell Oroval (1896-1900).

 

1.1.1.1.4.1.2.- Vicenta Maria Escandell Oroval (1809).

1.1.1.1.4.1.3.- Vicent Escandell Oroval (1812-1890). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Maria Pasquala Molines Zaragoza (1828-1859), filla de Vicent, de Tavernes de la Valldigna (València) i Maria, de Silla (València), el 15 d’abril de 1848, i amb Josepa Cucarella Carbonell ( ), filla de Josep i Maria Joaquima, de Benigànim (València), el 15 de setembre de 1859. Foren pares de:

1.1.1.1.4.1.3.1.1.- Maria Pasquala Escandell Molines (1849).

1.1.1.1.4.1.3.1.2.- Pasquala Antònia Escandell Molines (1851- ). Va contraure matrimoni amb Jordí Matallín Baixaulí (Benetússer, ca. 1842), fill de Josep i Manela i vidu d’Esperança Pedro, el 10 de febrer de 1877[80].

1.1.1.1.4.1.3.1.3.- Pasqual Escandell Molines (1854-1857).

1.1.1.1.4.1.3.1.4.- Vicent Escandell Molines (1856).

1.1.1.1.4.1.3.1.5.- Maria Aigües Vives Escandell Molines (1858-1859).

1.1.1.1.4.1.3.2.1.- Joan Baptista Escandell Cucarella (1865).

1.1.1.1.4.1.3.2.2.- Maria Ascenció Escandell Cucarella (1865-1866).

1.1.1.1.4.1.3.2.3.- Josepa Antònia Escandell Cucarella (1867-1868).

1.1.1.1.4.1.3.2.4.- Joaquim Escandell Cucarella (1869-1919[81]). Va contraure matrimoni amb Filomena Selfa Donet (1879-    ), filla de Vicent i Maria, el 10 d’abril de 1899. El seu traspàs tinguè lloc al carrer de Sant Joan de Déu, núm. 8 (Santa Bàrbara). Foren pares de:

1.1.1.1.4.1.3.2.4.1.- Joaquim Escandell Selfa (1903-  ). Va contraure matrimoni amb Maria Canet Hermano (1911- ), filla de Vicent Doménec, de Llutxent (València) i Vicenta Maria, el 5 d’octubre de 1929.

 

1.1.1.1.4.1.3.2.5.- Joan Baptista Escandell Cucarella (1872-1872).

 

1.1.1.1.4.1.4.- Salvador Escandell Oroval (1817-1857). Va contraure matrimoni amb Pasquala Flores Fayos (1820- ), filla de Josep i Teresa, l’11 d’agost de 1836. Foren pares de:

1.1.1.1.4.1.4.1.- Pasquala Antònia Escandell Flores (1847- ). Va contraure matrimoni amb Bernat Costa Cano (Alzira, ca. 1837- ), fill de Bernat i Rosalea, el 12 d’agost de 1865[82].

1.1.1.1.4.1.4.2.- Maria Teresa Escandell Flores (1850).

1.1.1.1.4.1.4.3.- Maria Teresa Escandell Flores (1852).Barraques al Camí Reial de Santa Bàrbara a principis del segle XX


1.1.1.1.4.1.4.4.- Salvador Escandell Flores (1854-1922). Va contraure matrimoni amb Saturnina Mella Bizarrete (?1864-     ), de pares desconeguts, el 29 de novembre de 1884. Segons el Llibre de Matrícula Parroquial de l’any 1909, vivien al Camí Reial de Santa Bàrbara, núm. 58. Foren pares de:

1.1.1.1.4.1.4.4.1.- Pasquala Antònia Escandell Mella (1884- ). Va contraure matrimoni amb Ricard Sarrión Vidal (València, 1880- ), fill de Manel i Josepa, d’Ènguera (València), el 3 d’abril de 1914.

1.1.1.1.4.1.4.4.2.- Salvador Escandell Mella (1886).

1.1.1.1.4.1.4.4.3.- Antoni Escandell Mella (1889).

1.1.1.1.4.1.4.4.4.- Maria Desemparats Escandell Mella (1893- ). Va contraure matrimoni amb Rodolf Agustí Alberola Mompó (Alcoi-Alacant, 1889- ), fill de Manel i Matilde, d’Alcoi, el 8 de febrer de 1915.

1.1.1.1.4.1.4.4.5.- Carme Escandell Mella (1897).

 

1.1.1.1.4.1.4.5.- Maria del Carme Escandell Flores (1859- ). Va contraure matrimoni amb Josep Cucarella Martí (1856- ), fill de Josep, de Benigànim (València) i Maria Dolors, el 7 de desembre de 1877[83].

 

1.1.1.1.4.1.5.- Mariana Escandell Oroval (1819).

1.1.1.1.4.1.6.- Pasquala Escandell Oroval (1822- ). Va contraure matrimoni amb Joaquim Olaso Caballero (1821-1887), fill de Vicent i Joaquima, el 21 de març de 1840[84]

1.1.1.1.4.1.7.- Vicent Escandell Oroval (1825).

 

1.1.1.1.5.- Bernardí Salvador Escandell González (1783-1836). Va contraure matrimoni amb Joana Baptista Vicent Hernández (1784-1828), filla de Damià i Antònia, el 23 de gener de 1805, i amb Maria Teresa Aguas Candel (1804-    ), filla de Josep i Rosa, el 3 de maig de 1829. Foren pares de:

1.1.1.1.5.1.1- Baptista Salvadora Escandell Vicent (1807- ). Va contraure matrimoni amb Marià Carañana Martí (1813- ), fill de Marià i Agustina, el 3 de maig de 1834[85].

1.1.1.1.5.1.2.- Antònia Maria Escandell Vicent (1809-1831). Va contraure matrimoni amb Salvador Bernat Prades David (1809-1865), fill de Salvador i Vicenta, el 5 d’agost de 1826.

1.1.1.1.5.1.3.- Vicenta Maria Escandell Vicent (1811).

1.1.1.1.5.1.4.- Elisabet Escandell Vicent (1812).

1.1.1.1.5.1.5.- Elisabet Escandell Vicent (1814-1848). Va contraure matrimoni amb Joan Baptista Picot Sales (1806-1875), fill de Pasqual i Antònia Josepa, el 3 de juliol de 1832[86].

1.1.1.1.5.1.6.- Baptista Mariana Escandell Vicent (1816).

1.1.1.1.5.1.7.- Salvador Escandell Vicent (1818).

1.1.1.1.5.1.8.- Elionor Escandell Vicent (1820).

1.1.1.1.5.1.9.- Vicent Escandell Vicent (1823-1895). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Maria Agnès Beneyto Lahuerta (1824- ), filla de Pasqual i Maria Agnès, el 17 de setembre de 1842. Foren pares de:

1.1.1.1.5.1.9.1.- Maria Agnès Escandell Beneyto (1843).

1.1.1.1.5.1.9.2.- Maria Agnès Escandell Beneyto (1846).

1.1.1.1.5.1.9.3.- Vicent Agustí Escandell Beneyto (1848- ). Va contraure matrimoni amb Maria del Carme Chorques Orts (Santa Tecla de Xàtiva, ca. 1869- ), filla de Francesc i Josepa, de Xàtiva (València), el 17 de juny de 1888. Foren pares de:

1.1.1.1.5.1.9.3.1.- Carme Escandell Chorques (1889-1891).

1.1.1.1.5.1.9.3.2.- Maria del Carme Escandell Chorques (1891- ). Va contraure matrimoni amb Pasqual Ripoll Martínez (1886- ), fill de Pasqual i Maria Dolors, el 17 de juliol de 1915.

1.1.1.1.5.1.9.3.3.- Trinitat Escandell Chorques (1893-1895).

1.1.1.1.5.1.9.3.4.- Vicent Agustí Escandell Chorques (1895-1896).

1.1.1.1.5.1.9.3.5.- Miracle Escandell Chorques (1897-1898).

1.1.1.1.5.1.9.3.6.- Maria de la Mercè Escandell Chorques (1897- ). Va contraure matrimoni amb Joaquim Molines Albelda (1894- ), fill de Joaquim i Consol, el 23 de juliol de 1924.

 

1.1.1.1.5.1.9.4.- Anna Maria Escandell Beneyto (1850- ). Va contraure matrimoni amb Vicent Armengol Perpiñá (1843- ), fill de Joan Baptista i Pasquala i vidu de Pasquala Buenrrostro, el 27 de desembre de 1873[87].

1.1.1.1.5.1.9.5.- Salvador Gabriel Escandell Beneyto (1852- ). Va contraure matrimoni amb Josepa Maria Alborch Pachés (1852- ), filla de Salvador i Marianna, el 4 de novembre de 1878. Foren pares de:

1.1.1.1.5.1.9.5.1.- Maria Josepa Escandell Alborch (1885).

 

1.1.1.1.5.1.9.6.- Pasquala Antònia Escandell Beneyto (1854- ). Va contraure matrimoni amb Lluís Llombart Ortega (1849- ), fill de Vicent i Ramona, el 19 de juliol de 1873[88].

1.1.1.1.5.1.9.7.- Joana Baptista Escandell Beneyto (1856- ). Va contraure matrimoni amb Francesc Navarro David (1861- ), fill de Vicent i Gràcia, el 26 de maig de 1888[89].

1.1.1.1.5.1.9.8.- Vicenta Maria Agnès Escandell Beneyto (1858-1932). Va contraure matrimoni amb Salvador Alborch Pachés (1854- ), fill de Salvador i Rosa, l’1 de febrer de 1879[90].

1.1.1.1.5.1.9.9.- Filomena Hilaria Escandell Beneyto (1860).

1.1.1.1.5.1.9.10.- Vicent Escandell Beneyto (1861).

1.1.1.1.5.1.9.11.- Maria Rosa Escandell Beneyto (1864- ). Va contraure matrimoni amb Josep Raimon David Vayá (1863- ), fill de Josep i Carme, el 22 de gener 1887[91].

 

1.1.1.1.5.1.10.- Josepa Escandell Vicent (1825).

 

1.1.1.1.5.2.1.- Salvador Vicent Escandell Aguas (1830).

1.1.1.1.5.2.2.- Maria Teresa Antònia Escandell Aguas (1831).

1.1.1.1.5.2.3.- Salvador Vicent Escandell Aguas (1832).

1.1.1.1.5.2.4.- Teresa Llorença Salvadora Escandell Aguas (1834- ). Va contraure matrimoni amb Salvador Álvarez Amat (L’Alcúdia, ca. 1826-Carcaixent, 1873), fill de Francesc i Pasquala, el 14 de novembre de 1853[92], i amb Bernat Maseres Gomis (1843- ), fill de Josep i Maria Vicenta i vidu de Bonaventura Vila, el 9 de desembre de 1887[93].

1.1.1.1.5.2.5.- Teresa Escandell Aguas (1836).

1.1.1.1.5.2.6.- Salvadora Escandell Aguas (1836).

 

1.1.1.1.6.- Maria Rosa Escandell González (1786-1859). Va contraure matrimoni amb Vicent Pardo Andrés ( ), fill de Vicent Pardo, de Teresa (València) i Josepa Andrés, de Vilallonga (València), l’11 de juny de 1806.

1.1.1.1.7.- Josepa Nicolaua Escandell González (1788).

1.1.1.1.8.- Francesca Maria Escandell González (1790-1847). Va contraure matrimoni amb Bernat Vila Vayá (1781-1842), fill de Josep i Lluïsa i vidu de Rita Martí Navarro, el 5 de novembre de 1809[94].

1.1.1.1.9.- Francesc Escandell González (1794-1847). Va contraure matrimoni amb Marianna Caballero Pisant (Alzira, ca. 1796-Carcaixent, 1860), filla de Francesc i Antònia, el 17 de juliol de 1816. Foren pares de:

1.1.1.1.9.1.- Francesc Olegari Bonaventura Escandell Caballero (1818-1854). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Vicenta Maria Sotorres Oroval (1816-1840), filla de Blai i Carmela, el 31 de desembre de 1835; amb Maria Bàrbara Albelda Gomis (Carcaixent, 1820-1842), filla de Doménec i Francesca, l’1 de febrer de 1837, i amb Vicenta Maria Picot Cogollos (1825-1854), filla de Pasqual i Joana Baptista, el 3 d’octubre de 1845. Foren pares de:

1.1.1.1.9.1.2.1.- Vicenta Maria Escandell Albelda (1838-1915). Va contraure matrimoni amb Antoni Martínez Bolinches (1835-1912), fill de Pere Joan, de Carlet (València) i Rosa, el 5 de setembre de 1857[95].

1.1.1.1.9.1.2.2.- Maria Rosa Escandell Albelda (1841).

1.1.1.1.9.1.3.1.- Bernat Gil Escandell Picot (1846-1876). Va contraure matrimoni amb Vicenta Maria Sanchis Gomis (1842- ), filla de Vicente, de Polop (Alacant) i Josepa, el 24 de juliol de 1868. Segons el Llibre de Matrícula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer de Santa Rita, núm. 38. Foren pares de:

1.1.1.1.9.1.3.1.1.- Vicenta Maria Escandell Sanchis (1869).

1.1.1.1.9.1.3.1.2.- Bernat Escandell Sanchis (1871-1872).

1.1.1.1.9.1.3.1.3.- Àgata Maria Miracle Escandell Sanchis (1871).

1.1.1.1.9.1.3.1.4.- Àngela Maria Rosari Escandell Sanchis (1873-1874).

1.1.1.1.9.1.3.1.5.- Maria Antònia Escandell Sanchis (1875).

 

1.1.1.1.9.1.3.2.- Francesc Josep Silvestre Escandell Picot (1848).

1.1.1.1.9.1.3.3.- Salvador Fructuós Escandell Picot (1851).

1.1.1.1.9.1.3.4.- Maria Bernarda Escandell Picot (1853).

 

1.1.1.1.9.2.- Marianna Escandell Caballero (1822-1888). Va contraure matrimoni amb Francesc Albelda Gomis (1818- ), fill de Doménec i Francesca, el 24 de juny de 1841.

1.1.1.1.9.3.- Rosa Maria Escandell Caballero (1826-1895). Va contraure matrimoni amb Vicent Penadés Pellicer (1822-1865), fill de Vicent i Rosa, el 9 de març de 1844[96].

1.1.1.1.9.4.- Salvador Rossend Escandell Caballero (1828-1891). Fadrí.

1.1.1.1.9.5.- Vicenta Maria Escandell Caballero (1830-1886). Va contraure matrimoni amb Salvador Oliver Navarro (1826- ), fill de Salvador i Diamar, el 15 d’agost de 1852[97].

1.1.1.1.9.6.- Josepa Paula Escandell Caballero (1832-1871). Va contraure matrimoni amb Francesc Perpiñá Ribero (1820-1863), fill de Francesc i Josepa, l’11 de gener de 1855[98].

1.1.1.1.9.7.- Josep Pasqual Escandell Caballero (1835-1898). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Marianna Oliver Fenollar (1842-1865), filla de Francesc i Rosa, el 6 d’abril de 1861, i amb Francesca Rodríguez Ull (1842-1920), filla de Josep i Bernarda i vídua de Josep Tormos, l’11 de novembre de 1868. Foren pares de:

1.1.1.1.9.7.1.1.- Josep Escandell Oliver (1862-1865).

1.1.1.1.9.7.1.2.- Marianna Escandell Oliver (1863-1863).

1.1.1.1.9.7.1.3.- Francesc Elies Escandell Oliver (1865- ). Va contraure matrimoni amb Amàlia Olcina Benavent (1864-1940), filla de Josep i Dolors, el 16 de novembre de 1890. Segons el Llibre de Matrícula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer de Sant Pau, núm. 13. Foren pares de:

1.1.1.1.9.7.1.3.1.- Amàlia Escandell Olcina (1894-1895).

1.1.1.1.9.7.1.3.2.- Francesc Escandell Olcina (1895-1897).

1.1.1.1.9.7.1.3.3.- Carme Escandell Olcina (1897- ). Va contraure matrimoni amb Raimon Pla Carañana (1896- ), fill de Josep i Josepa, el 28 de febrer de 1924.

1.1.1.1.9.7.1.3.4.- Bernat Escandell Olcina (1900- ). Va contraure matrimoni amb Carme Martínez Ferrer (Castelló de Rugat-València, 1901- ), filla de Vicent, de Castelló de Rugat, i Maria, de la Pobla del Duc, el 6 de juny de 1928.

1.1.1.1.9.7.1.3.5.- Francesc Escandell Olcina (1903- ). Va contraure matrimoni amb Maria Dolors Escandell Selfa (1910- ), filla de Joaquim i Filomena, el 17 de juny de 1932.

 

1.1.1.1.9.7.2.1.- Josep Escandell Rodríguez (1869-1869).

1.1.1.1.9.7.2.2.- Maria Rosa Escandell Rodríguez (1871-1872).

1.1.1.1.9.7.2.3.- Francesca Escandell Rodríguez (1874- ). Va contraure matrimoni amb Raimon Talens Fullana (1867- ), carrabiner de la Comandància Militar de València, fill d’Antoni i Maria Antònia, l’11 de juny de 1892[99].

1.1.1.1.9.7.2.4.- Josep Maties Escandell Rodríguez (1877- ). Va contraure matrimoni amb Maria Francesca Gregori Camarena (1883- ), filla de Vicent i Teresa, l’11 de gener de 1902. Segons el Llibre de Matrícula Parroquial de l’any 1909, vivien al carrer Sant Bernat, núm. 27.

1.1.1.1.9.7.2.5.- Vicent Escandell Rodríguez (1879- ). Va contraure matrimonia amb Maria Vicenta Moscardó Ferrer (1879- ), filla de Josep i Salvadora, el 13 d’agost de 1904. Segons el Llibre de Matricula Parroquial de l’any 1909, vivien al Camí Reial de Santa Bàrbara, núm. 4.

1.1.1.1.9.8.- Gràcia Maria Escandell Caballero (1837-1905). Va contraure matrimoni amb Josep Albelda Talens (1832-1914), fill d’Antoni i Vicenta, el 17 d’abril de 1858[100].

1.1.1.1.9.9.- Maria Teresa Escandell Caballero (1840-1906). Va contraure matrimoni amb Francesc Torres Cogollos (1839- ), fill de Bernat i Pasquala, el 7 de juliol de 1861[101].

 

1.1.1.1.10.- Francesc Pasqual Escandell González (1801)[102].

 

1.1.2.- Maria Magdalena Escandell Talens (1730).

1.1.3.- Joaquim Escandell Talens (1734).

1.1.4.- Vicenta Maria Escandell Talens (1737).

1.1.5.- Gonçal Escandell Talens (1740).

1.1.6.- Vicenta Maria Escandell Talens (1744-1814). Va contraure matrimoni amb Antoni Palerm Vidal (1739-1818), fill d’Antoni i Francesca, el 2 de maig de 1762[103].

 

 

1.2.- Maria Magdalena Escandell Navarro (1710-1770). Va contraure matrimoni amb Salvador Vidal Soler (El Palomar-València?–Carcaixent, 1742), fill de Miquel i Joana Anna, el 21 d’octubre de 1731, i amb Francesc Josep Antòni Hermano Marco (1718-1777), fill de Josep i Elisabet i vidu de Maria Oreña Escuriet, el 24 de desembre de 1745. Feu son darrer testament el 22 d’abril de 1770, davant del notari Josep Robió, i va disposar “.... que quando Dios Nro. Señor fuere servido de llevar su Alma, su cuerpo vestido vestido con Abito de S.n Fran.co del Convento de esta Villa, fuese enterrado en el Simenterio de la Parroquial de la mesma, abriendo tierra nueva”... (AHPAC, Clàusules testamentàries,, sig. 16.166.16).

1.3.- Teresa Escandell Navarro (1714).

 

2.- Andreu Senent Josep Escandell Giner (Cogullada, 1669[104]-Carcaixent, 1723[105]). Llaurador. Va contraure matrimoni a la Parròquia de Carcaixent amb Vicenta Fogués Pons (1667-1724), filla de Josep i Esperança, el 26 de febrer de 1690[106]. Foren pares de:

2.1.- Andreu Escandell Fogués (1691-1732[107]). Va contraure matrimoni amb Josepa Garés Marco (1695-1732[108]), filla d’Isidor i Josepa, el 27 de setembre de 1722. Foren pares de:

2.1.1.- Josepa Maria Escandell Garés (1723).

 

2.1.2.- Vicenta Maria Escandell Garés (1724-1763). Va contraure matrimoni amb Llorenç Such Clavér, sastre, oriünd de Muro (Alacant), fill de Reginald i Rosa, el 17 d’agost de 1750. Feu son darrer testament el 23 de febrer de 1763, davant del notari Josep Robió, i va disposar “.... que quando Dios fuere servido de llevar su Alma de esta Vida Mortal a la eterna, su cuerpo fuese enterrado en la Parroq.l Yglesia de dha. Villa, en la Sepultura de la Capilla de la Purissima [hui de la Mare de Déu d’Aigües Vives] con Abito de S.to Domingo del Convento de Monjas de la mesma”... (AHPAC, Clàusules testamentàries, sig. 16.161.2).

2.1.3.- Maria Agnès Escandell Garés (1726).

2.1.4.- Maria Agnès Escandell Garés (1728).

 

2.2.- Josepa Maria Escandell Fogués (1694).

2.3.- Vicenta Escandell Fogués (1696-1756). Va contraure matrimoni amb Josep Morera Perales, forner, (1694-1742), fill de Blai i Maria, el 25 de juliol de 1716.

2.4.- Josepa Maria Escandell Fogués (1698).

2.5.- Andreu Josep Escandell Fogués (1700).

 

3.- Vicenta Maria Jusepa Escandell Giner (1672).

4.- Vicent Pasqual Apolinari Escandell Giner (1675).

5.- Vicent Tomàs Escandell Giner (1678[109]1716[110]). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Anna Maria Talens Català del Hermanico (1679-1716[111]), filla de Josep i Anna, el 19 d’octubre de 1704[112]. Foren pares de:

5.1.- Anna Maria Escandell Talens (1714).

 

6.- Tomàs Josep Jacint Escandell Giner (1681[113]). Llaurador. Va contraure matrimoni amb Clara Fullana Traver (1690-1711), filla de Jeroni i Josepa, el 8 de setembre de 1709[114]. Foren pares de:

6.1.- Maria Agnès Escandell Fullana (1711).

 

7.- Anna Maria Josepa Gertrudis Escandell Giner (1685[115]).

 

 

_____________________

[1] ARXIU DEL REGNE DE VALÈNCIA, secció Generalitat, lligall 4.828, fol. 236-245.

[2] Oriünd de l’illa d’Eivissa. Llaurador. Va contraure matrimoni amb Josepa Navarro Saes (1620-1646), filla de Francesc i Petronella, l’any 1640, i amb Felicitas Esteso Armengol (València?-Carcaixent,1673), filla de Blai i Vicenta, l’any 1648. Va morir l’any 1664.

[3] “A 13 de Dehembre yo el licen.do Vicente Garcia Vicari de la Parrochial de Cugullada bategí segons costum de la Sta. Mare Igl.a a una filla de Andreu Giner y de Hisabet Juan Talens congugés, digues Cathalina Luciana foren compares Miquel Ferrando de Carcajent y Clara Talens y de Vila”. ARXIU HISTÒRIC DE LA PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ DE CARCAIXENT, d'ací endavant AHPAC, Quinque Libri de Cogullada 1620-1715, sig. 37.1.0, fol. 35 v., part. 18.

[4] “Ittem en 28 de octubre [1716] sotarra el Curat en tanda de port y misa a Jaume Escandell. No feu testament per Pobre de solemnitat. Paga el gasto Antoni Ribes de Ginera”... AHPAC, Llibre Racional 1716, sig. 23.109.0, fol. 252 v., part. 49.

[5] “A deu de maig de mil sisens xixanta y set yo m.º Gaspar Rita Pb.e vicari bategi a un fill de Jaume Escandell y de Caterina Giner sa muller lo qual nasque en lo dia de ayr, posaren li noms Vicent Jaume Cayetano. Foren padrins Bernat Giner y Eufraçia Ruvió, viuda de Penadés de Carcaxent”. AHPAC, Quinque Libri de Cogullada 1620-1715, sig. 37.1.0, fol. 61 v.

[6] “Ab llisensia del D[o]n. Martín López de Vergara P[rebe].re D[octo]r. en drets Oficial y Vicari General per lo Ill.m y R.m S.or D.n Fray Antoni Folch de Cardona Arquebisbe de Val[enci].a dada en vincti hu de juin del añy mil sedsents y hu y referendada per Joseph Alamá, Notari fetes les tres canoniques monicions; more, et hora solitis, la primera en vintisis del mes de juin del any mil sedsents y hu, la segona en vintinou y la tercera en tres de goliol present any, y no avent aparegut algun canonich impediment yo el D[octo]r. Joseph Albelda R[eto].r de esta Parrochial de Carcaxent desposí in Faciæ Ecclesiæ facta relatione a Clemente Carbonell, Presbítero, Vicario loci de Refel Guarab, et Berfull propio Dumenge a vinti quatre de goliol del any mil sedsents i hu a Jaume Escandell, llaurador, fill de Jaume Escandell y de Catalina Giner coniuges ex alia y a Jusepa Navarro, donsella, natural y habitadora de Carcaxent filla de Gaspar Navarro y de Maçiana Puerto coniuges, el contrahent natural de Carcaxent y abitador de lloch de Berfull, els quals en un acte continuo reberen les bendicions nupsials, foren testimonis el D[octo]r. Esteve Albelda, Prebere, Sebastia Marco, Sacrista y altres. D[octo]r. Joseph Albelda R[eto].r”. AHPAC, Quinque Libri IX, Llibre de Matrimonis 1701-1713, sig. 1.9.2, fol. 157 v., part. 14.

[7] “Y.m en dos de Agosto [1785] Murió Joseph Escandell, labrador, Viudo de Vicenta Taléns, naturales y habitadores de esta villa de Carcaxente, el que por Testamento por Joseph Pons, Escrivano de dicha Villa (en el día 26 de Desiembre del año pasado 1784) legó por su Alma 30 £. y nombró por su Albacea á Joaquín Escandell, labrador, su nieto y vecino de la referida Villa; fue enterrado por este Reverendo Clero en el día 3 con Porte al Convento de S.n Franc[cis].co. Recibió sola la Extremaunción por no dar más lugar la enfermedad”... AHPAC, Llibre Racional 1785, sig. 23.172.0, fol. 216 v., part. 64.

[8] Ab licensia del S.r Don Pere Antonio de Arenaza y Garate D[octo]r. en Drets y per lo Illustrissim y Reverendissim Señor el S.r Don Andreu de Orbe y Larreategui Arquebisbe de Val[enci].a; del Concell de Sa Mag[esta].d etc. Oficial y Oydor de Causes Pies y Matrimonials dada en vint de dehembre de mil setcens vint y sis y referendada per Joseph Ignacio Alamá Not. fetes les tres canoniques monicions, ut morist est en vint y dos en vint y sinch y en vint y sis de dits mes y ayn, y no havent apparegut algun Canonich impediment y examinat el lliure consentiment del Contrahents, yo el D[octo]r. Miquel Talens P[rever].e Vicari desta Parroquial de Carcaxent desposí in facie eclesiæ en lo Primer dia de Ganer de mil setcens vint y set, a Joseph Escandell, laurador, fill de Jaume Escandell y de Josepha Navarro coniuges ex una, y a Vicenta Talens, D[onzell].ª, filla de Christofol Talens y de Visenta Selda coniuges, ex alia, els dos naturals y habitadors desta vila de Carcaxent; testimonis: Joseph Bella, Vicent Pons y altres. D[octo]r. Miquel Talens, P[rever].e Vicari.

Doni les Bendicions nupcials als supra dits Joseph y Vicenta en catorze de Ganer de mil set cens vint y set. D[octo]r. Miquel Talens, P[rever].e Vicari”. AHPAC, Quinque Libri X. Llibre de Matrimonis 1714-1729, sig. 1.10.3, fol. 536, part. 1.

[9] “Joseph Pons y Marco, Escrivano del Rey Nuestro Señor (Dios guarde) público en el presente Reyno de Valencia, de esta villa de Carcaxente y de ella vecino: Certifico, que Joseph Escandell, Labrador, vecino que fue de dha. Villa, otorgó su Ultimo testamento antemi dho. Escrivano a los veinte y seis días del mes d Diciembre del año pasado mil settecientos ochenta y quatro, baxo de cuya disposición falleció, y entre otras cosas que en el dispuso, mandó y ordenó lo siguiente: Primeram[en].te encomendó su Alma á Dios Nuestro Señor que la crió e redimió con el inestimable precio de su purissima Sangre suplicando á su Mag[esta].d Divina la lleve a su Gloria y el cuerpo mandó a la tierra de que fue formado.- Otroci: Mandó que quando la voluntad de Dios Nuestro Señor fuere servida llevarle de esta vida a la eterna, su cuerpo quiso fuese enterrado en la Yglesia del Convento de San Fran]cis].co de esta Villa, y en la Sepultura que tiene fabricada de bóveda, a la entrada de la Puerta de dha. Yglesia, pagando la limosna de dies libras, vestido su Cadáver con Abito del Seráfico Padre San Fran]cis].co, dando la limosna acostumbrada.- Otroci: Tomó para el bien y Sufragio de su Alma la quantia de treinta libras moneda de este Reyno de las quales quiso se pague la limosna del Abito y las tres libras del dro. de la Sepultura; Y si pagado todo lo referido, fabrica asistente, dro. de difinir, sobrase alguna cosa, fue s voluntad se distribuyera bien y honrradamente en sufragio de su Alma a voluntad de su infraescrito Albazea.- Otroci: Nombró en Albazea de su disposición, a Joaquín Escandell su Nieto, Labrador, vecino de la propia Villa a quien le dio todo el poder que se requería, para que de lo más bien visto, y parado de sus bienes tome lo que bastasen, cumpla y pague las treinta libras por su Alma mandadas sobre que le encargó la conciencia. Y en fee de que no mandó, ni legó otra obra pía lo certifico, y firmo. Carcax[en].te y Agosto 3 del 1785. Joseph Pons y Marco”. AHPAC, Clàusula testamentària, sig. 16.181.14.

[10] “Dumenge a vint y tres de Nohembre de mil setcens vint y Set naixque un fill de Joseph Escandell y de Vicenta Talens, coniuges al que yo el D[octo].r Miguel Talens Pbr. vicari bategi segons rit de la Santa Romana Igl[esi].a hague noms: Joseph Jaume Christofol; Padrins: Christofol Talens e Inés Gorda.- D[octo].r Miguel Talens Pbr. vicari”. AHPAC, Quinque Libri X, Llibre de Bateigs 1714-1729, sig. 1.10.1, fol. 335, part. 159.

[11] “Ytt. en 18 de Noviembre [1769] enterró el Reverendo Clero con Misa del día Blanca, y Porte al Convento de S.n Fran[cis].co á Joseph Escandell, menor, Hornero. Marido de Vicenta Torregrosa, el que por Testamento en poder de Joseph Rubio, Notario, legó por su Alma 30 £. Albaseas Joseph Escandell, su Padre, y á Vicenta Torregrosa, su consorte, resibio los Santos Sacramentos”... AHPAC, Llibre Racional 1769, sig. 23.159.0, fol. 228 v., part. 79.

[12] “En veinte y ocho de Mayo de mil setecientos cincuenta y dos, el infraescrito con licencia del M. I. D[o].n Pedro Albornoz Vicario General por el Ilmo. S.r D[o].n Andrés Mayoral Arzobispo de Valencia &c. dada en dicha Ciudad en veinte y siete de Abril de dicho año, y referendada por Francisco Thomás Alamá, Notario Apostólico, en dicho día; Precediendo las tres canónicas moniciones, que previene el S.to Concilio de Trento, y no aviendo aparecido impedimento alguno en esta Parroquial, ni en la de la Universidad de Muro (Según relación firmada por Fray Feliz Reig, Regente la Cura de Almas de dha. Parroquial) obteniendo el mutuo, y legitimo consentimiento de Joseph Escandell, Labrador, soltero Natural de esta Parroquia de Carcaxente, hijo de Joseph Escandell, y de Vicenta Talens, conjuges, ex una; Y el de Francisca Torregrosa Doncella natural de la Universidad de Muro, hija de Francisco Torregrosa, y de Magdalena Palmer, conjuges ex alia, ambos habitadores en esta Villa de Carcaxente. Les desposé en ella con Palabras legítimas, y de Presente, et uno actu continuo, recibieron las bendiciones nupciales, y oyeron Misa de Novios. Fueron Testigos: Matheo Talens y Vicente Marco, Sacristán”. D[octo]r. Antonio Pelechá, Vicario”. AHPAC, Quinque Libri XIII, Llibre de Matrimonis 1751-1758, sig. 1.13.2, fol. 131 v., part. 11.

[13] En tres de Junio de mil setecientos cinquenta y tres el infra escrito, de licencia Parrochi, bautizé, sub condicione por estar bautizado por Ana María Micó por caso de necesidad, según ritu de la S[an].ta Madre Yglesia á un hijo legítimo, y natural de Joseph Escandell, y Francisca Torregrosa conjuges. Ahuelos paternos: Joseph Escandell, y Vicenta Talens. Maternos: Francisco Torregrosa, y Madalena Palmer. Huvo nombres: Joseph Joachim. Fueron Padrinos: Joseph Escandell, y Francisca Andreu. Nació día uno de dichos mes y año. F.r Pedro Albiñana Relig[ios].º Agustino.- Yta est D[octo].r Fran[cis].co Albiñana R.r”. AHPAC, Quinque Libri XIII, Llibre de Bateigs 1751-1758, sig. 1.13.1, fol. 38, part. 117.

[14] “En 4 [Marzo 1818] Entierro de Joaquín Escandell, marido de Rosa Gonzales testó ante Thomas Albelda en 21 de Abril 1816 legó 30 £.” AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Soterrars 1816-1820, sig. 1.22.3, fol. 6, part. 12.

[15] “En veinte, y Nueve de Deciembre del Año Mil setecientos sesenta, y uno, Yo el infraescrito Vicario de la Yglesia Parroq[uia]. l de la Villa de Carcagente con licencia del Sr. D[octo].r D[o].n Luis Adell, y Ferragut Vicario General de este Arzob[is]p[a]do., y Ciudad de Valencia, refrendada por Fran[cis].co Thomás Alamá, Notario en Valencia a los veinte, y siete días del mes e Noviembre de dicho Año, publicadas las tres Canónicas Moniciones en la Parroquial de Villalonga, y en esta de Carcagente según Decreto del C. Tridentino, no aviendo aparecido impedimento alguno, y obtenido el mutuo consentimiento de los contrayentes; Desposé por palabras aptas, Legítimas, y de presente á Joceph Escandell, Labrador, natural de de la Villa de Carcagente Hijo de Joceph Escandell, y de Francisca Torregrosa, de una; y a Rosa Gonzales, Doncella Natural de la Villa de Villalonga Hija de Blas Gonzales, y de Theresa Ribes, consortes, de otra, ambos vecinos de Carcagente, siendo testigos Joceph Hermano, y Francisco Vayá; Día Diez, y siete de Enero de 1772 recibieron Missa, y Bendiciones Nupciales. M[osé].n Vicente Ferrer, Vicario”. AHPAC, Quinque Libri XIV, Llibre de Matrimonis 1759-1767, sig. 1.14.2, fol. 25 v., part. 34.

[16] AHPAC, Llibre de Matrícula 1800, sig. 14.15.0.

[17] “Thomas Albelda Notario y Escribano Real y Público por su Magestad (que Dios guarde) de los Juzgados de esta Villa de Carcagente vecino de la mesma. Certifico: Que con Escritura antemi en veinte y uno de Abril de mil ochocientos y diez Joaquín Escandell Torregrosa, Labrador, vecino que fue de esta villa otorgó testamento en el que dispuso: Que el cuerpo hecho cadáver y vestido con Abito de San Fran[cis].co de Menores Descalsos se enterrase al entrar en la Yglesia del Convento de Religiosos de esta misma villa donde lo están enterrados sus Padres, y Abuelos en cuyo citio hay fabricado de obra una bóveda dándose por ello la limosna de diez libras pero si ocurriese que por alguna superior orden no pudiere ser enterrado en dicho citio en tal caso devería enterrarse su cuerpo en la Sepultura comuna de la Comunidad dándose por ello la limosna acostumbrada para pago de lo qual, limosna de Abito, derecho difinir, y demás gastos funerales asignó de sus bienes la cantidad de treinta libras de la moneda de este Reino, y si pagado lo referido con lo demás que se deva satisfacer sobrare alguna quantia se invirtiese en celebración de Misas resadas por su Alma, la de los suyos y demás fieles difuntos. Mandó que en dicho Convento de San Fran[cis].co de esta Villa por los Sacerdotes recidentes en él, se celebren cincuenta Misas resadas de limosna cada una de quatro reales vellón, cuyo importe deveria satisfacer á mas de la cantidad asignada por bien y sufragio de su Alma. Nombró en Albacea á Josef Escandell Gonsales, Labrador, su hijo, confiriéndole las facultades necesarias. Y por no haver dexado otra manda ni obra pía doy la presente en Carcagente á quatro de Marso de mil ochocientos diez y ocho.- Thomás Albelda”. AHPAC, Clàusula testamentària, sig. 16.210.13.

[18] “Miércoles dos de Deciembre de Mil setecientos setenta, y dos Yo el infrafirmado Vicario de Carcagente Bautize solemnemente según ritu de la S[an].ta M[adr].e Yglessia Cha[tolic].ª Rom[an].ª a un hijo legítimo de Joaquín Escandell, y de Rosa Gonzales consortes. Pusieronle por Nombre Joceph Juaquín, y Bonaventura; Abuelos paternos Joceph Escandell, y Francisca Torregrosa; Maternos Blas Gonzales, y Theresa Ribes. Padrinos Joceph Escandell, y Theresa Ribes, nació dicho día.- M.n Vicente Ferrer Vicario”. AHPAC, Quinque Libri XV, Llibre de Bateigs 1768-1775, sig. 1.15.1, fol. 100 v., part. 211.

[19] “Como Racional de la Yglesia Parroquial de la Villa de Carcagente, provincia de Valencia, mandé dar sepultura en el cementerio de la misma en el día de la fecha al cadáver de Josef Escandell edad 70 años, casado con Francisca Mengual, hijo de Joaquín y Rosa González, naturales de ésta, labradores. Falleció de Apoplexia, según relación del facultativo. Fueron testigos Francisco Figueras, y Baltazar Roger, enterradores. Y para que conste lo firmo en Carcagente a dos de Marzo de mil ochocientos cuarenta y uno.- Vicente Mas, P[resbíte]ro. Ra[ciona].l”. AHPAC, Libre Racional 1841, sig. 23.205.0, fol. 170, part. 17.

[20] “En ocho de Junio de mil setecientos noventa, y quatro, Yo el D[octo].r Jayme Albelda, Vicario de la Parroq[uia].l de la Villa de Carcaxente, con Licencia del Señor D[o].n Fernando Gil de la Cuesta, Pbro. Governador, Oficial, y Vicario Gen.l interino por el Exc.mo Señor D.n Fran[cis].co Fabián, y Fuero, Ar[zobis]po. de Valencia, refrendada por Joseph Ygnacio Alamá, Not[ari].o en diez, y seis de Abril próximo. Hechas las tres Canónicas Moniciones, que dispone el S.to Concilio de Trento, en esta Ygl[eci].ª Parroq[uia].l en los tres días de fiesta de Pasqua de Resurrección, veinte, veinte, y uno, y veinte, y dos de dicho Abril. No haviendo resultado impedimento, explorada la voluntad de los Cont[rayente].s obtenido su mutuo consentimiento, y el de sus Padres, estando hábiles en la Doctrina Christiana, Confesados, y Comulgados; Desposé por palabras aptas, legítimas, y de presente, á Joseph Escandell, hijo de Joaquín Escandell, y de Rosa González, consortes de una; Y de otra, á María Fran[cis].ca Mengual Doncella, hija de Joseph Mengual, y de Rita Perelló consortes, ambos naturales, y vezinos de esta Villa. Y en un mismo acto, les celebré la Misa, conferí las bendiciones nupciales, y velé. Fueron testigos Fran[cis].co Borrás, y Joseph Motilla, vezinos de la misma, con otros. En cuia fe lo firmo.- D[octo]r. Jayme Albelda, Vic[ari].º ”. AHPAC, Quinque Libri XVII, Llibre de Matrimonis 1786-1794, sig. 1.17.2, fol. 99 v., part. 42.

[21] “En la Yglesia Parroquial de la Villa de Carcaxente a dies y ocho de Abril año Mil setessientos Noventa y siete, el infra escrito D. Pasqual Robió Vicario de esta Parroquia, bautizé solemnemente á Juaquín, Eleuterio, hijo legítimo de Josef Escandell, y Francisca Mengual, naturales y Parroquianos de esta Parroquia. Casados en la misma. Abuelos Paternos: Juaquín Escandell, natural, y Parroquiano de esta Villa, y Rosa González natural de Villalonga y Parroquiana de esta. Maternos: Josef Mengual, natural de Gata y Parroquiano de esta, y Rita Perelló, natural de Sagra, y Parroquiana de esta, nació dicho día a las cinco de la mañana. Padrinos: Juaquín Escandell, natural y Parroquiano de esta, y Rita Perelló, natural de Sagra, y Parroquiana de esta, a quienes advertí el parentesco espiritual, y obligación que contraxeron de enseñarle la Doctrina Christiana de que certifico.- D. Pasqual Robió Vic.º”. AHPAC, Quinque Libri XVIII, Llibre de Bateigs 1795-1798, sig. 1.18.1, fol. 92 v., part. 85.

[22] “En veinte y siete del mes de Febrero año mil ochocientos, uno, fue bautizado en Casa por María Pérez, Madrina, estando en el útero, en la mano, que sacaron fuera, Josef hijo legítimo de Josef Escandell, y de Francisca Mengual naturales, y Parroquianos de esta Parroquia. Casados en la misma. Abuelos Paternos: Juaquín Escandell, natural, y Parroquiano de Carcaxente, y Rosa Gonzáles, natural de Villalonga, y Parroquiana de esta Parroquia. Maternos: Josef Mengual, natural de Gata, y Rita Perelló, de Orba, y Parroquianos de Carcaxente; no se le administraron las solemnidades del Santo Bautismo, por haver muerto immediatamente, lo que certifico.- D. Pasqual Robió Vic.º”. AHPAC, Quinque Libri XIX, Llibre de Bateigs 1799-1802, sig. 1.19.1, fol. 125 v., part. 47.

[23] “En la Yglesia Parroquial de la Villa de Carcaxente á dies, y siete del mes de Julio año Mil ochocientos, y tres, el infra firmado D. Pasqual Robió Vicario de esta Parroquia, Bautisé solemnemente á María Rosa, hija legítima de Josef Escandell, y de Francisca Mengual, naturales, y Parroquianos de esta Parroquia. Casados en la misma. Abuelos Paternos: Juaquín Escandell, natural de Carcaxente, y Rosa Gonzales, natural de Villalonga, y Parroquianos de Carcaxente. Maternos: Josef Mengual, natural de Gata, y Rita Perelló, natural de Sagra, y Parroquianos de Carcaxente. Padrinos: Vicente Escandell, y Rosa Escandell, naturales, y Parroquianos de Carcaxente, a quienes advertí el parentesco espiritual, y obligación de enseñarle la Doctrina Christiana, de que certifico.- Pasqual Robió Vic.º”. AHPAC, Quinque Libri XX. Llibre de Bateigs 1803-1809, sig. 1.20.1, fol. 25 v., part. 103.

[24] “En la Yglesia Parroquial de la Villa de Carcaxente, a los once días del mes de Julio año mil ochocientos dies y ocho el infrafirmado D. n Francisco Bravo Vicario de esta Parroquia: En vista de letras despachadas por el Señor Vicario General y refrendadas de su orden por el Notario José Ignacio Alamá, en los días diez y seis de Mayo, del mismo año, precedidas las tres canónicas amonestaciones en esta Yglesia en los días diez y siete, veinte y uno, y veinte y quatro de dho. Mayo y año no haviendo resultado impedimento alguno, y certificado de la libertad de los contrahientes de sus mutuos consentimientos de los respective Padres, con arreglo á la Pracmática Sanción, y hallándose instruidos de Doctrina Christiana: Desposé solemnemente en esta Yglesia, por palabras aptas, legítimas y de presente, que infaciæ Eclesiæ hacen verdadero Matrimonio, á José Cavallero, soltero, natural y vecino de esta villa hijo legítimo de José Cavallero, y de Clara Fayos consortes de una parte, y de otra á María Rosa Escandell, doncella, natural y vecina de esta referida villa hija legítima de José Escandell y de Francesca Mengual consortes, todos naturales, vecinos y casados en esta villa y acto continuo celebré Misa, los velé, y conferi las bendiciones conferí las Bendiciones nupciales como lo previene el Santo Concilio de Trento. Hicieron cartas el día anterior, ante José Tomás Rubió, escribano de esta villa. Fueron testigos José Caballero y Vicente Ríos, vecinos de esta villa, de que certifico.- Francisco Bravo, Vicario”. AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXII, sig. 1.22.2, fol. 54 v. part. 25)

[25] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XX, sig. 4.1.0, fol. 52, part. 11.

[26] “En la Yglesia Parroquial de la villa de Carcagente a quatro del Mes de Febrero del año mil ochocientos seis, el infrafirmado Vicario de esta Parroquia, bautise solemnemente á Josefa Blasa Vicenta hija legítima de Josef Escandell y de Fran.ca Mengual consortes naturales vecinos y casados en esta Parroquia. Abuelos Paternos: Joaquín Escandell, y Rosa Gonsales, maternos Josef Mengual y Rita Perelló. Fue padrino el D.r Álvaro Salom de esta Villa a quién advertí el parentesco espiritual con el ahijado y sus Padres y obligación de enseñarle la doctrina Christiana de que Certifico. Nació dicho día a las dos de la mañana.- D.r Pasqual Morera Vic.º”. AHPAC, Quinque Libri XX, Llibre de Bateigs 1803-1809, sig. 1.20.1, fol. 126, part. 21.

[27] AHPAC, Quinque Libri XXIII, Llibre de Matrimonis 1816-1820, sig. 1.22.2, fol. 52, part. 11.

[28] “En la Yglesia Parroquial de la Villa de Carcaxente, a los veinte y dos del mes Marzo de mil ochocientos y nueve, el infra firmado Vicario de la misma Bautisé solemnemente á Francisco Joseph, hijo de legítimo de Joseph Escandell, y de Francisca Mengual consortes, naturales, vecinos, y casados en esta Villa. Abuelos paternos Joaquín Escandell, natural de esta Villa, y Rosa González, de Villalonga; Maternos Joseph Mengual, de Gata, y Rita Perelló, de Sagra, casados, y vecinos en esta Villa. Padrinos Salvador Escandell, y Pasquala Motilla, de esta Villa, a quienes advertí el parentesco espiritual contrahido con el ahijado, y sus Padres, y la obligación de enseñarle la Doctrina Christiana: Nació día antes a la media noche de que Certifico.- Dr. Fran[cis].co Cucó, Vicario”. AHPAC, Quinque Libri XX, Llibre de Bateigs 1803-1809, sig. 1.20.1, fol. 254 v., part. 63.

[29] “Como Racional de la Yglesia Parroquial de la Villa de Carcagente, provincia de Valencia, mande dar sepultura Eclesiástica en el Cementerio de la misma, en el día de la fecha al cadáver de José Escandell edad cuarenta y ocho años, hijo de José y Francisca Mengual; estado casado con Fran[cis].ca Albelda , naturales de ésta, egercicio labrador; no testó; falleció hayer, enfermedad Calenturas. Y para que conste lo firmo en dicha Yglesia día veinte y ocho de Noviembre año mil ochocientos cincuenta y cinco.- Fructuoso Taléns, Pbro.”. AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Soterrars 1855-1859, sig. 7.1.0, fol. 56 v., part. 205.

[30] “En la Yglesia Parroquial de la Villa de Carcaxente, a los catorce días del Mes de Julio año mil ochocientos veinte y siete el infrascrito Dr. D. Francisco Cucó Vicario de la misma, en vista de letras despachadas por el Señor Vicario General y refrendadas de su orden por el Notario José Ramón de Laragarza en el día primero de Febrero de dicho año, precedidas las tres canónicas amonestaciones en los días veinte y cuatro y veinte y cinco de Febrero, y quatro de Marzo de dicho año y también por haver transcurrido los dos Meses y no haverse efectuado el Matrimonio, amonestados por segunda vez en los días tres, quatro y cinco de Junio de dicho año, no haviendo resultado impedimento alguno y certificado de la libertad de los contrahientes de sus mutuos consentimientos de los respective Padres con arreglo á la Pracmática Sanción, y examinados de Doctrina Christiana: Desposé solemnemente por palabras aptas, legítimas y de presente, que infaciæ Eclesiæ hacen verdadero Matrimonio, á Francisco Josef Escandell, Mozo, hijo legítimo de Josef Escandell, y de Francisca Mengual consortes de una parte, y de otra á María Francisca Albelda, soltera, hija legítima de Domingo Albelda y de Francisca Gomis consortes, todos naturales, vecinos y casados en esta Parroquia. Y acto continuo celebré Misa, conferí las Bendiciones nupciales y los velé como lo previene el Santo Concilio de Trento. Hicieron cartas el día antes, ante Tomás Albelda, Escrivano Real de esta Villa. Fueron testigos Salvador Escandell, Vicente Mengual y Francisco Taléns, de que certifico.- Dr. Francisco Pasqual Cucó Vicario”. AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXII, sig. 4.1.0, fol. 7 v., part. 24.

[31] “En la Yglesia Parroquial de la Villa de Carcaxente, a los once días del Mes de Julio año mil ochocientos veinte y nueve; el infraescrito D[octo]r. D[on]. Francisco Cucó, Vicario de la misma, Bautizé solemnemente, á Josef, Francisco, Amalio, hijo legítimo de Josef Escandell, y de Francisca Albelda. Abuelos Paternos, José Escandell, y Francisca Mengual. Maternos, Domingo Albelda, y Francisca Gomis, naturales, vecinos y casados en esta Parroquia. Nació el día antes, a las dos horas de la tarde. Fueron Padrnos, Josef Escandell, y Vicenta Vidal, naturales y vecinos de esta Villa, á quienes previne el parentesco espiritual, y la obligación que contraxeron de enseñarle la Doctrina Christiana, de que Certifico.- D[octo]r. Francisco Cucó, Vicario”. AHPAC, Quinque Libri XXIV, Llibre de Bateigs 1827-1832, sig. 1.24.1, fol. 128 v., part. 181.

[32] “En la Yglesia Parroquial de la Villa de Carcaxente, a los siete días del mes Agosto año mil ochocientos treinta y uno, el infraescrito D[octo]r. D[on]. Francisco Cucó, Vicario de la misma, Bautizé solemnemente, á Vicente Antonio Cayetano, hijo legítimo de José Escandell, y de Francisca Albelda. Abuelos Paternos, José Escandell, y Francisca Mengual. Maternos, Domingo Albelda, y Francisca Gomis, naturales, vecinos y casados en esta Parroquia. Nació el mismo día a las cinco horas de la mañana. Fue Madrina, Antonia Giner, natural y vecina de esta Villa, á quien previne el parentesco espiritual, y la obligación que contraxo de enseñarle la Doctrina Christiana, de que Certifico.- D[octo]r. Francisco Cucó, Vicario”. AHPAC, Quinque Libri XXIV, Llibre de Bateigs 1827-1832, sig. 1.24.1, fol. 234 v., part. 207.

[33] “En la Villa de Carcagente D. Salvador Garrigues en el día diez y siete de Abril año mil ochocientos cincuenta y sinco Despose y casé por palabras aptas legítimas y de presente á Visente Escandell, natural de esta Villa, Provincia de Valensia, edad veinte y cuatro años, estado soltero, oficio labrador, y a Visenta María Palop, natural de esta Villa Provinsia de Valensia, edad dies y nueve años, estado soltera. Se desposaron en la Parroquia de la Asunción. Acto continuo celebre Misa, conferí las bendiciones nupciales y velé como lo previene el S[an].to Concilio de Trento. Padres del contrayente José Escandell y Francisca Albelda de esta Villa. De la contrayente Visente Palop y María Visenta Cuenca de esta Villa, labradores. Habiendo presedido todos los requisitos necesarios para la valides y legitimidad de este contrato sacramental, siendo testigos Ysidro Hernandes y Salvador Pla, hisieron cartas en el mismo día ante Pasqual Martines de que certifico.- Salvador Garrigues Vic[ari].o”. AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIV, sig. 4.3.0, fol. 18 v., part. 30.

[34] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIX, sig. 4.8.0, fol. part. .

[35] “En la Yglesia Parroquial de la Asunción de Carcagente, diócesis y provincia de Valencia, día treinta de Enero del año mil novecientos nueve, yo D. Pascual Timor Talens Pbro. de licentia parochi, desposé y casé por palabras de presente á Juan Bautista Tarragó Borrás, soltero, de veintiséis años de edad, natural y vecino de esta, hijo legítimo de Pascual Tarragó Albelda y de Faustina Borrás Plá de esta, con Josefa María Escandell Castelló, soltera, de veintiséis años de edad, natural y vecina de esta, hija legítima de Vicente Escandell Palop, y de Josefa María Castelló Pons de esta; habiendo precedido todos los requisitos necesarios para la validez y legitimidad de este contrato sacramental, del que fuero testigos: Manuel Andrés Valero y Bautista Bono Mas, ambos casados y vecinos de esta. Acto continuo recibieron en la Misa la bendición nupcial, según rito de la Santa Madre Yglesia. De que certifico.- Pascual Timor Talens, Pbro. = = Francisco Ortí, Pbro. Cura Regt.”. AHPAC, Quinque Libri XXXIII, Llibre de Matrimonis, sig. 4.12.0, fol. 165, part. 8.

[36] AHPAC, Quinque Libri XXXIII, Llibre de Matrimonis, sig. 4.12.0, fol. 231, part. 73.

[37] AHPAC, Quinque Libri XXXIII, Llibre de Matrimonis, sig. 4.12.0, fol. 134 v. , part. 84.

[38] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIX, sig. 4.8.0, fol. 114 v., part. 36.

[39] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXX, sig. 4.9.0, fol. 275, part. 39.

[40] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIV, sig. 4.3.0, fol. 41 v., part. 76.

[41] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXV, sig. 4.4.0, fol. 51 v., part. 3.

[42] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXVII, sig. 4.6.0, fol. 70, part. 51.

[43] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXXI, sig. 4.10.0, fol. 13 v., part. 39.

[44] AHPAC, Quinque Libri XLII. Llibre de Bateigs 1892-1895, sig. 1.42.0., fol. 467 v., part. 55.

[45] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXXI, sig. 4.10.0, fol. 93 v., part. 56.

[46] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXXIII, sig. 4.12.0, fol. 62 v., part. 6.

[47] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXVI, sig. 4.5.0,fol. 45, part. 27.

[48] “En la Yglesia Parroquial de la Asunción de la Villa de Carcagente, Provincia y Diócesis de Valencia; día diez de Julio de mil ochocientos setenta y cinco; Yo Don Pedro Taléns Coadjutor. Desposé, y Casé por palabras aptas y de presente, que in facie Ecclesiæ hacen verdadero y legítimo Matrimonio á José Leonardo Escandell, soltero, de veinte y cuatro años de edad, natural y vecino de ésta. Molinero de profesión, hijo legítimo de los consortes José, y Francisca Albelda, difuntos, de ésta, de una; y de otra, á María Teresa Sancho, soltera, de diez y siete años de edad, natural y vecina de ésta, hija legítima de los consortes Antonio, de Canals, y María Teresa Picot, natural y difuntos en ésta, labradores; habiendo precedido todos los requisitos necesarios para la validez y legitimidad de este contrato sacramental. Acto continuo celebré misa, les velé, y conferí las bendiciones nupciales como lo previene el Santo Concilio de Trento. Testigos Bernardo Torres Cogollos y Manuel Andrés, sacristán, de esta vecindad. De que certifico, fecha ut supra.- Pedro Taléns, C.r”. AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXVIII, sig. 4.7.0, fol. 179, part. 38.

[49] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXII, sig. 4.1.0, fol. 76 v., part. 18.

[50] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIII, sig. 4.2.0, fol. 146, part. 40.

[51] “En veinte, y quatro de Octubre del Año Mil setecientos setenta, y quatro, Yo el infrafirmado Vicario de Carcagente con Licencia del Sr. D[o].n Fernando redondo Oficial Ecclessiastico, Juez de Obras Pías, y causas Matrimoniales por el Yll.mo y RR.mo Sr. D[o].n Francisco Fabián, y Fuero Arz[o]b[is]p de Val.a, del Consejo de Su Magestad, despachada en veinte, y ocho de Setiembre del referido Año, refrendada por Francisco Thom[á].s Alamá, Notario, aviendo precedido las tres Canónicas Moniciones en esta Yglessia de Carcagente, no aviendo aparecido impedimento alguno, y obtenido el mutuo consentimiento de los contrayentes; Desposé por palabras aptas, Legítimas, y de presente a Joceph Motilla, Panadero, Panadero, Hijo de Pedro Motilla, y de Francisca Soler, consortes, de una; y a Vicenta Escandell, doncella, hija de Joseph, y de Francisca Torregrosa, natural de de la Villa de Carcagente Hijo de Joceph Escandell, y de Francisca Torregrosa, consortes, de otra, ambos Naturales, y vecinos de Carcagente, y uno actu continuo les conferí la Missa, y Bendiciones Nupciales. Fueron testigos Joceph Selma, Bernardo Valero y otros.- M[osé].n Vicente Ferrer, Vicario”. AHPAC, Quinque Libri XV, Llibre de Matrimonis 1768-1775, sig. 1.15.2, fol. 25 v., part. 34.

[52] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXII, sig. 4.1.0, fol. 137, part. 5.

[53] AHPAC, Quinque Libri XIX, Llibre de Matrimonis 1799-1802, sig. 1.19.2, fol. 247, part. 21.

[54] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIII, sig. 4.2.0, fol. 168 v., part. 43.

[55] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIII, sig. 4.2.0, fol. 176 v., part. 4.

[56] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXX, sig. 4.9.0, fol. 277 v., part. 44.

[57] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXVI, sig. 4.5.0, fol. 76, part. 14.

[58] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIX, sig. 4.8.0, fol. 308 v., part. 116.

[59] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXXI, sig. 4.10.0, fol. 20, part. 58.

[60] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXXII, sig. 4.11.0, fol. 44 v., part. 67.

[61] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXVII, sig. 4.6.0, fol. 19 v., part. 40.

[62] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXVIII, sig. 4.7.0, fol. 59 v., part. 27.

[63] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXXI, sig. 4.10.0, fol. 53, part. 53.

[64] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XX, sig. 4.1.0, fol. 59, part. 37.

[65] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXV, sig. 4.4.0, fol. 30 v., part. 36

[66] Militant del Partit Derecha Regional Agraria, fou assassinat junt al seu germà Josep Maria per milicians del Front Popular al terme de Guadassuar (València), el 28 d’octubre de 1936.

[67] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXVII, sig. 4.6.0, fol. 65, part. 41.

[68] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXVIIII, sig. 4.7.0, fol. 101 v., part. 52.

[69] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIX, sig. 4.8.0, fol. 68, part. 39.

[70] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXV, sig. 4.4.0, fol. 106 v., part. 41.

[71] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXVIII, sig. 4.7.0, fol. 221 v., part. 56.

[72] “En la Villa de Carcagente yo D. Pasqual Rubió Vicario, bautisé solemnemente á Visente Escandell, que nasió el día dies y siete de Febrero a las dos de la tarde, hijo legítimo de Diego y Josefa Canut de esta Villa. Abuelos paternos: Joaquín Escandell, de esta Villa, y Bernarda Palliser de S.ta Catalina de Alsira. Maternos: Salvador Canut y Francisca Motilla, de esta Villa. Se bautisó en la Parroquia de la Asunción. Padrinos: Visente Tudela y Josefa Escandell á quienes advertí el parentesco espiritual y la hobligasión deenseñarle la Doctrina Christiana. Para que conste extendí y autorise la presente partida en el libro de bautisados de esta Parroquia. Día dies y ocho de Febrero año mil ochosientos cincuenta y sinco.- Pascual Rubió, Vic.º”. AHPAC, Quinque Libri XXXI, Llibre de Bateigs 1855-1858, sig. 1.31.0, fol. 12, part. 68.

[73] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIX, sig. 4.8.0, fol. 247, part. 106.

[74] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXXII, sig. 4.11.0, fol. 51, part. 94.

[75] AHPAC, Quinque Libri XXXVIII, Llibre de Bateigs 1878-1880, sig. 1.38.0., fol. 403, part. 215.

[76] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXVIII, sig. 4.7.0, fol. 144, part. 42.

[77] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXVIII, sig. 4.7.0, fol. 182, part. 46.

[78] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXX, sig. 4.9.0, fol. 298 v., part. 85.

[79] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXXI, sig. 4.10.0, fol. 32 v., part. 95.

[80] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXVIII, sig. 4.7.0, fol. 241 v., part. 10.

[81] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXXV, sig. 4.14.0, fol. 216, part. 270.

[82] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXVI, sig. 4.5.0, fol. 122 v., part. 38.

[83] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXVIII, sig. 4.7.0, fol. 267, part. 61.

[84] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIII, sig. 4.2.0, fol. 23, part. 9.

[85] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXII, sig. 4.1.0, fol. 121 v., part. 24.

[86] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXII, sig. 4.1.0, fol. 91, part. 21.

[87] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXVIII, sig. 4.7.0, fol. 125 v., part. 107.

[88] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXVIII, sig. 4.7.0, fol. 109 v., part. 68.

[89] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXX, sig. 4.9.0, fol. 152, part. 39.

[90] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIX, sig. 4.8.0, fol. 6, part. 11.

[91] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXX, sig. 4.9.0, fol. 90 v., part. 5.

[92] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIII, sig. 4.2.0, fol. 188, part. 70.

[93] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXX, sig. 4.9.0, fol. 129 v., part. 83.

[94] AHPAC, Quinque Libri XXI, Llibre de Matrimonis 1809-1815, sig. 1.21.2, fol. 5 v., part. 61.

[95] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIV, sig. 4.3.0, fol. 53, part. 61.

[96] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIII, sig. 4.2.0, fol. 72, part. 9.

[97] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIII, sig. 4.2.0, fol. 170, part. 52.

[98] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXIV, sig. 4.3.0, fol. 14, part. 5.

[99] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXXI, sig. 4.10.0, fol. 13, part. 37.

[100] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXV, sig. 4.4.0, fol. 62 v., part. 23.

[101] AHPAC, Quinque Libri, Llibre de Matrimonis XXV, sig. 4.4.0, fol. 64, part. 30.

[102] “En la Yglesia Parroquial de la Villa de Carcaxente a veinte y dos del Mes de Febrero año Mil ochocientos, y uno, el infra firmado D. Pasqual Robió Vicario de esta Parroquia Bautisé solemnemente á Francisco, Pasqual, hijo legítimo de Juaquín Escandell, natural, y Parroquiano de Carcaxente, y de Rosa Gonzales, natural de Villalonga, y Parroquiana de esta Parroquia. Casados en la misma. Abuelos Paternos: Josef Escandell, natural, y Parroquiano de Carcaxente, y Francisca Torregrosa, natural de Muro, y Parroquiana de Carcaxente. Maternos: Blas Gonzales, y Theresa Ribes, naturales de Miramar, y Parroquianaos de Carcaxente; nació dicho día a las dies, y media de la mañana. Padrinos: Juaquín Escandell, y Vicenta Vayá, naturales, y Parroquianos de esta Villa, a quienes advertí el parentesco espiritual, y obligación de enseñarle la Doctrina Christiana, de que certifico.- D. Pasqual Robió, Vic.º ”. AHPAC, Quinque Libri XIX, Llibre de Bateigs 1799-1802, sig. 1.19.1, fol. 124 v., part. 42.

[103] AHPAC, Quinque Libri XIV, Llibre de Matrimonis 1759-1767, sig. 1.14.2, fol. 31 v., part. 23.

[104] “En vint y nou de Noembre de mil sisents xixanta y nou naixque un fill de Jaume Escandell y de Catalina Giner coniuges. Al qual yo Vicent Delport vicari bategi segons rit de la esgl.ª en trenta de dit mes y añy. Hague nom Andreu Senent Jusep. Padrins M.n Gaspar Rita, vicari, y Anna Maria Ferrando y de Giner”. AHPAC, Quinque Libri de Cogullada 1620-1715, sig. 37.1.0, fol. 67, part. 9.

[105] “Itt. en 10 de Noh.e sotarra el R.t Clero G l.ment ab missa y port a Andreu Escandell el qual morí intestat a d tachar la Curia y S.or Vicari General 50 £. Marmesors Vicenta Fogués y Andreu Escandell son fill. M.º Juseph Pons pbre.”. AHPAC, Llibre Racional 1723, sig. 23.116.0, fol. 285, part. 35.

[106] AHPAC, Quinque Libri VII, Llibre de Matrimonis 1683-1693, sig. 1.7.3, fol. 231 v., part. 5.

[107] “Itt.em a 11 de Agost sotarra el R t. Clero Gl.ment ab Missa y port a Andreu Escandell que morí en lo ospital y paga el sotarrar la V. da de Isidoro Garés ab obl.o rebuda per Eugeni Salvador not.” AHPAC, Llibre Racional 1732, sig. , fol 223, part. 38.

[108] “Eugenio Salvador ess.º Real y público por su Mag.d Dios G. d de su Corte, Reynos, Señoríos y del Juzgado de la Villa de Carcaxente, donde soy vezino Certifico y doy legal testimonio a los que al presente vieren y leyeren: que por escritura que paso ante mi dicho Essno. a los tres de Julio de este corriente año, Josepha Garés muxer legítima de Andrés Escandell otorgó su testamento (baxo el qual falleció). Y dexó, y mandó para el bien y sufragio de su alma, y demás fieles difuntos la quantía de quinse libras moneda de Valencia, de las quales dispuso se pagase la limosna del abito en que se havia de enterrar en la Parrochial de dha. Villa en la Sepultura de la Purissima Concepción, y con abito de las monjas de Corpus Christi de dha. Villa; y si pagado lo dho. y funeral sobrase cantidad alguna fue su voluntad se convertiese en misas resadas a dispossición de sus Albaseas que nombró á Andrés Escandell su marido, y Matías Albelda, torsedor de seda, a los quales y á cada uno dio el Poder que se requiera para su cumplimiento. Y para que conste doy la presente en dha. Villa de Carcaxente a lso cinco días de Julio de Mil Setecientos treynta y dos años.- Eugenio Salvador”. AHPAC, Clàusula testamentària, sig. 16.131.7.

[109] “En deset de febrer de Mill sisens setanta y guit naixque un fill de Jaume Escandell y de Catarina Giner coniuges. Al qual io Ld.º Fr.co Boscá Heconomo y Regent de cura de animes Bategi segons rit de la esgl.ª en diguit de dit mes y añ, hague nom Vicent Thomas. Padrins foren Patrisio Pablo y Madalena Lloret”. AHPAC, Quinque Libri VI. Llibre de Bateigs 1667-1682, sig. 1.6.1, fol. 159 v., part. 15.

[110] “Ittem en 16 de dehembre sotarra el Curat per Amor de deu A Vicent Escandell. Pobre del ospital”. AHPAC, Llibre Racional 1716, sig. 23.109.0, fol. 255, part. 60.

[111] “Ittem en 21 de Abril sotarra el Reverent Clero en Mis y Port en un acte A Ana Maria Talens del hermanico Muller de Vicent Escandell. No fue testament p no tenir se obliguen a pagar el marit y Germans de dita difunta”. AHPAC, Llibre Racional 1716, sig. 23.109.0, fol. 245, part. 20.

[112] AHPAC, Quinque Libri IX, Llibre de Matrimonis 1701-1713, sig. 1.9.2, fol. 175, part. 25.

[113] “ En guit de mars de mil sissents guitanta y hu yo m.º Vicent Canut pre. y vicari de la parrochial esglesia del poble de Cugullada bategi guardant les ceremonies de la S. Mare esglesia Romana un fill llegitim y natural de Jaume Escandell y de Catalida Giner coges. hague en noms Thomas Joseph Gesinto, padrins foren Gesinto Ferrer y Ysabet Guan Almenar y de Talens; naixque en set dels corrents”. AHPAC, Quinque Libri de Cogullada 1620-1715, sig. 37.1.0, fol. 87.

[114] AHPAC, Quinque Libri IX, Llibre de Matrimonis 1701-1713, sig. 1.9.2, fol. 201 v., part. 30.

[115] “Dijous ha dos de Agost de mil sisens guitanta y sinch naixque una filla de Gaume Escandell y de Catalina Giner cong. Al qual yo m.º Andreu Belda vicari de Carcaxent Bategi segons rit de la Sta. yglesia Romana en tres dies de dit mes y añ, ague nom Anna Maria Josepa y Getrudis. Padrins Berthomeu Talens y Vicenta Talens”. AHPAC, Quinque Libri VII. Llibre de Bateigs 1683-1693, sig. 1.7.1, fol. 40 v., part. 64.Comenta