Globered
Consigue tu propia pgina webantoniosabatermiraPor favor, si la utiliza, solo pedimos

a cambio que difunda la Web

en su medio. Gracias.

tot carcaixent

0 0 0

Missa Major de la Mare de Du d'Aiges Vives, patrona de Carcaixent. 16-X-2017

Por: Antonio Sabater Mira | Creado: 30/10/2017 14:48 |
 
 

16 d'octubre de 2017
Missa Major en honor de la
MARE DE D'AIGÜES VIVES
Patrona de Carcaixent
 
Presidida
per l'Illm. i Rvdm. Senyor
JOSÉ CANET i CANET
Abat mitrat de la
Col·legiata de Santa Maria de la ciutat de Xàtiva

        A les 10'45 hores, és rebut en la porta principal del temple parroquial de l'Assumpció de la Mare de Déu (dels Peus) l'Il·lm. i Rvdm. Senyor José Canet Canet, abat mitrat de la Insigne Església Col·legial-Basílica Menor de l'Assumpció de la Mare de Déu de la Ciutat de Xàtiva, pel nostre rector i prior de les confraries patronals, En Vicent Antoni Richart Hostench; sent complimentat per En Jesús Pla Noguera, Na María José Chordi García, N'Antonio Sabater Mira i Na Rosalía Calatayud, en representació del Consell Pastoral i d'Economia; En Vicent Ignasi Cerdà Oliver i N'Amparo Llopis Alcañiz, presidents de la Confraria i Gran Associació de la Mare de Déu d'Aigües Vives; En Joan Lluesma de la Concepción i Na María José Mompó del Caso, president i cambrera major de la Confraria de Sant Bonifaci Màrtir; En Bernat Daràs Mahiques, arxiver parroquial i cronista oficial de la Ciutat i diversos regidors del M. I. Ajuntament, entre d'altres, als quals va saludar cordialment.

        Besada la Vera Creu i després de beneir a tots els presents, es traslladà a la Capella de la Patrona i després d'orar uns breus moments davant del Santíssim, passà a la sagristia per tal de revestir-se dels ornaments sagrats per a presidir la Solemne Eucaristia en honor de la Mare de Déu d'Aigües Vives, en la que va estar acompanyat pel nostre Rector i dels sacerdots En Bernat Pastor Sales, exrector;  En Joan Castelló Palmer, rector de Sant Francesc de Paula i Sant Antoni de Pàdua; En Jean Herney Quintana Ramírez, d'origen veneçolà, adscrit a la Parròquia, i els sacerdots fills de la població En Blai Sales Juan i En Josep Manel Marhuenda Salazar, que es van unir a la concelebració eucarística.

       Després de la Comunió, els Presidents de la Confraria i Gran Associació de la Mare de Déu d'Aigües Vives, oferixen al senyor Abat, prèvia lectura de l'acord, el títol de Confrare d'Honor i li fan lliurament de la medalla-distintiu, la imposició de la qual va anar a càrrec del nostre Rector. Seguidament el senyor Abat procedix a firmar en el Llibre d'Or de la Parròquia, en record de la celebració. La dedicatòria diu així:

 

     ”A los pies de la Excelsa Patrona de Carcaixent, la Mare de Déu d'Aigües Vives, lleno de devoción ante tan tierna Madre, pongo mí vida bajo su manto maternal y a la Comunidad Cristiana de Carcaixent bajo su amparo y protección.

     Agradecido por tantos detalles que habéis tenido ofrezco mi disponibilidad para compartir con vosotros estas estupendas fiestas.

     Vixca la Mare de Déu d'Aigües Vives y Sant Bonifasi.- José Canet.- Abad de Santa María de Xàtiva.- Carcaixent, 16 octubre 2017” .

 

      La part musical va ser interpretada per l'Agrupació Coral de Carcaixent, davall la direcció d'En Josep Antoni Martínez Lerma, sent interpretades partitures de Palestrina (Gloria Patri); J.G.E. Stehle (Kírie, Gloria, Sanctus-Benedictus i Agnus Dei de la Missa “Salve Regina”); Menegali (Jesu, Salvator mundi); Anònim(Ave Maria); Karl Jenkis (Ave Verum); H. Schütz (Pregaria a taula) i José Noguera (Himne oficial de la Mare de Déu d'Aigües Vives). Va actuar d'organista Juan Vicente Llinares.


El senyor Abat saludant a En Benito Sanchis Picot, de la Confraria de la Mare de Déu d'Aigües Vives
El senyor Abat saludant al president de la Confraria de la Mare de Déu
En Vicent I. Cerdà Oliver
El senyor Abat saludant al president de la Confraria de Sant Bonifaci Màrtir,
En Joan Lluesma de la Concepción
El senyor Abat saludant al Comandant de Puesto del Benemérit Cos de la Guàrdia Civil
El senyor Abat saludant a Na Marita Sampedro Fuster, de la Gran Associació
El senyor Abat saludant a la presidenta de la Gran Associació de la Mare de Déu d'Aigües Vives, N'Amparo Llopis Alcañiz
El senyor Abat saludant a la Cambrera Major de la Confraria de Sant Bonifaci Màrtir,
Na María José Mompó del Caso
El senyor Abat saludant al Secretari del Consell Pastoral, En  Jesús Pla Noguera
El senyor Rector oferintli al senyor Abat la Vera Creu
El senyor Abat besant la Vera Creu

El senyor Abat saludant a l'alcalde de Carcaixent, En Francesc Salom i Salom
El senyor Abat saludant a la presidenta de la Gran Associació de la Mare de Déu d'Aigües Vives, N'Amparo Llopis Alcañiz
El senyor Abat saludant als familiars xativins del senyor Rector
Aspecte del temple parroquial amb les autoritats
Processó d'Entrada
El sagristà En Josep Lluís Vila Noguera
El senyor Arxiver Parroquial i Cronista Oficial de la Ciutat amb la creu
El sentor rector i prior de la Confraria, En Vicent A. Richart Hostench


 


La Coral de Carcaixent dirigida per En Josep Antoni Martínez Lerma
El senyor Abat Confrare d'Honor de la Confraria de la Mare de Déu d'Aigües Vives


El senyor Abat firmant al Llibre d'Or de la Parròquia
La família xativina del senyor Rector i N'Amparo Albelda, col·laboradora parroquial
Vitol a la Mare de Déu d'Aigües Vives!!!!!
El senyor Abat saludant al president de la Confraria de Sant Bonifaci Màrtir,
En Juan Lluesma de la Concepción
El senyor Abat obsequiat per les senyores de la Gran Associació

El senyor Abat amb la Junta de la Gran Associació de la Mare de Déu d'Aigües VivesReportatge fotogràfic realitzat per

Cristian Mahiques

0 0 0

Carcaixent: La imatge "pelegrina" de la Mare de Du de l'escultor Francesc Gutirrez Frechina

Por: Antonio Sabater Mira | Creado: 21/06/2017 19:14 |

LA IMATGE “PELEGRINA” DE LA

MARE DE DÉU D’AIGÜES VIVES,

DE L’ESCULTOR SUECÀ

FRANCISCO GUTIÉRREZ FRECHINA

(1908-1950) 


Bernat DARÀS i MAHIQUES

Cronista Oficial de Carcaixent


Francisco Morant Rodríguez, el llauraoret ditjós, amb la imatge “Pelegrina”

de la Mare de Déu d'Aigües Vives. 12 d'octubre de 1973


Iniciada la celebració del tradicional simulacre de l'hallasgo i de la descoberta de la Mare de Déu d'Aigües Vives, finalitzada la contesa civil, segons hem pogut apreciar en els diferents testimonis gràfics que es conserven, va ser utilitzada l'antiga imatge coneguda amb l'apel·latiu de la Mare de Déu de la Terra, a la qual ja vam dedicar un article.

Ignorem els motius pels quals va ser substituïda, però el programa de Feria y Fiestas de l'any 1948, ens dóna notícia de la realització d'una nova escultura de la Patrona, que fou costejada per la Comissió de Festes, per a ser utilitzada sense interrupció en tan tradicional simulacre fins als nostres dies, a excepció dels anys en què la pluja n’ha impedit la celebració.

L'acte de la benedicció va tindre lloc en el temple parroquial el dimarts 12 d'octubre, a les deu del matí. La cerimònia religiosa va ser oficiada pel rector ecònom Francisco Martínez Ortiz (Benaguasil, 1897-Quart de Poblet, 1978); hi assistiren l'alcalde, Bernardo Salom Gimeno, acompanyat per regidors, membres de la Comissió de Festes presidits per Juan Bautista Fillol Oroval, membres de la Gran Associació de la Mare de Déu Aigües Vives, i nombrós concurs de fidels.

El primer simulacre amb la nova escultura va ser celebrat el divendres dia 15 d'octubre, a les 11 del matí, al barri de Sant Antoni (les Barraques), 

“...con asistencia de la Comisión de Fiestas y tomando parte varias Bandas de Música y Cornetas y Tambores. En el momento que el afortunado labrador encuentre la Sagrada Imagen de la Patrona, se dará la salida a la carrera de los Heraldos, que, finalizando en la puerta de la Iglesia, serán portadores de la buena nueva, concediéndose premios a los tres primeros clasificados. Seguidamente será llevada hasta la Ermita, donde será entregada a las Autoridades y Jerarquías allí congregadas y seguidamente, conducida en procesión por las calles de S. Antonio, S. Francisco y J. Ribera a la Iglesia Parroquial, precedida de grupos de labradores, labradoras y afiliadas a la Hermandad de la Ciudad y el Campo. A su llegada a la Iglesia se disparará una gran traca”. 

Es tracta de la imatge més semblant a la “Principal” encara que, cal reconéixer-ho, no va ser molt ben tractada en la restauració efectuada després de la “pantanada” de 1982. Els que la vam conéixer en el seu estat original vam poder apreciar-ne la bellesa de la factura, que hui en dia no podem apreciar davall de bastes repintades. Em consta la voluntat d'esmenar-ho, però passa el temps..., i seguix igual.  

L'escarida informació del programa sobre la benedicció de l'escultura ens oferix la del seu autor, l'escultor riberenc Francisco Gutiérrez Frechina. Per ser una dada gens coneguda, oferim al lector la següent nota biogràfica, on es pot apreciar l'extraordinària vàlua de l'escultor suecà, que apareix en l'obra Entre el record i l'oblit. Diccionari biogràfic de personatges històrics suecans (Sueca, Llibreria Sant Pere, 2001, pàg. 70-71), del meu col·lega J. Antoni Carrasquer Artal, cronista oficial de Sueca. 


 GUTIÉRREZ FRECHINA, Francisco

(Sueca, 20/XI/1908-14/IX/1950)

Escultor 

De caràcter molt introvertit, este artista plàstic nascut a la nostra ciutat va ser un dels que van veure interrompuda la seua projecció per la guerra de 1936, sense deixar que superara la qualificació de “jove promesa” de l’escultura. Com que pertanyia a una família sense recursos econòmics, sempre hagué de compatibilitzar l'estudi, primer, i la creació artística, després, amb altres ocupacions que l'ajudaren a obtindre els ingressos necessaris per a subsistir. Als catorze anys ingressà a l'Escola d'Arts Plàstiques de Sant Carles de València, on obtingué elevades puntuacions i dos “Premis Roig” (1927). Els seus professors més destacats foren Francisco Paredes i Luis Marco Pérez.
A Madrid, on anà a ampliar estudis a l'Escuela de San Fernando l'any 1931, guanyà una pensió de quatre anys de durada per a conéixer personalment l'obra dels grans clàssics, gràcies a la qual recorregué Itàlia, França, Grècia, Síria, Egipte i Portugal; viatge que va prorrogar, en atorgar-li l'Estat espanyol una nova pensió, ara per a visitar Cuba, Nord-amèrica i Mèxic. Mentre l'any 1934 feia l'esmentat itinerari, li fou concedida la Segona Medalla Nacional d'Escultura pel grup femení Estàtues de dona. 

 L'escultor realitzant la talla de la Mare de Déu de les Escoles Pies de València

En finalitzar el conflicte de 1936, com tants altres escultors coetanis, patí penúries econòmiques i es va veure obligat a dedicar-se a la imatgeria religiosa. Deixà obra a València ―Escoles Pies i Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats―, Riola, Favara, Aielo de Malferit, etc., i a l'església parroquial de Sant Pere Apòstol de Sueca, per a la qual féu l'alt relleu Fugida a Egipte, que corona l'altar de Sant Josep, treballant per a un altre escultor, Vicent Beltran. En estos temps dedicà bustos a personatges importants del moment, com ara Manuel González Martí o el mestre Serrano. 

 

[Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, 1973, t. V, pàg. 184; M. A. LÓPEZ-EGEA, “Hijos ilustres de Sueca: Francisco Gutiérrez Frechina. 1908-1950”, setmanari Sueca, 25 de setembre de 1977, núm. 104, Sueca; A. S. FERRI CHULIO, Escultores suecanos. Beltrán-Gutiérrez Frechina-Moret, Sueca, 1990; F. AGRAMUNT LACRUZ, Diccionario de artistas valencianos del siglo XX, València, 1999, t. II, pàg. 863]


 


0 0 0

Cent anys de l'Himne Oficial de la Mare de Du d'Aiges Vives, Patrona de Carcaixent

Por: Antonio Sabater Mira | Creado: 04/03/2016 17:32 |
                                                                                                                                                                                                                    Vicent M. Pastor
 
 

MARE DE DÉU D'AIGÜES VIVES
 
CENT ANYS DE L'HIMNE OFICIAL
(1916-2016)
 
 

Bernat DARÀS i MAHIQUES
Cronista Oficial de Carcaixent
 
 

       Els pobles, dia a dia, van fent història. Eixa història que, per ser quotidiana, no sol escriure’s ni a vegades recordar-se, però en l’esdevindre dels temps, sempre hi ha algunes dates que, per la seua rellevància religiosa, cultural, cívica..., causen un impacte i queden gravades en la memòria històrica fent impossible el seu oblit, i una d’estes efemèrides complix ara 100 anys, ens referim a la inauguració de l’Himne Oficial de la Mare de Déu Aigües Vives.

      Per a conéixer els detalls de la seua inauguració, reproduïm el que ens va deixar escrit l’autor de la lletra en una de les seues obres:

 

       “Por iniciativa del cura D. Tomás Aracil y con motivo de los Juegos Florales celebrados en las fiestas de 1915, propuso el Clero un tema con su correspondiente premio para los mismos. El tema no podía ser más sugestivo, ya que se trataba de dar a la Virgen un Himno Oficial del que carecía y que la ingente devoción a la Patrona reclamaba. Presentáronse algunos trabajos siendo elegido entre ellos por su naturalidad en describir la tradición el que llevaba por lema «Desperta ferro», original de un sacerdote de este Clero. Poco después del fallo se hizo su impresión y repartióse profusamente entre los fieles; pero con ello no se había completado el pensamiento del citado Párroco, por lo que se encagó al beneficiado organista de ésta, D. José Noguera la composición de la parte musical. Dicho señor puso manos a la obra con su competencia reconocida, y poco tiempo después contaba ya la Virgen con un himno propio y de sabr puramente local: sus autores, ambos carcagentinos, no pudieron, no supieron hacer otra cosa que verter en el papel y armonizar en el pentágrama los sublimes amores de un pueblo compenetrado con su Virgen.

       Así las cosas se dispuso la inauguración para el 28 de mayo de 1916, el mes de María y por ende el más indicado para dicha solemnidad. Precedieron a la misma algunos ensayos de conjunto bajo la dirección de los autores, no muchos, pues nuestro pueblo que tal instinto de asimilación tiene en lo relativo al divino arte, con muy pocos tvo lo suficiente para interpretar magistralmente la composición.

       Adornóse la iglesia con guirnaldas y colgaduras, como para las mayores festividades, habilitóse el concurso de las Autoridades, de las Congregaciones religiosas y de las Sociedades civiles.

       El grandioso adorno del altar mayor, que fue el primer tapiz de flor confeccionado en nuestra población, obra de uno de los autores del Himno, estaba compuesto de un enorme friso rematado por el escudo local; de él partían varias guirnaldas reteniendo un gran cortinaje que servía de fondo a la Imagen; sobre la mesa del altar, finalmente descansaba monumental fuente que servía de trono a la Virgen, quien a la vez estaba aureolada por nimbo de gloria y rayos luminosos. El frontis de la mesa que también era tapiz armonizaba admirablemente con el resto y de sus lados brotaban gigantescos rosles que con su pronunciado y verde tono encuadraban el conjunto.

       Y llegó el día señalado para la solemnidad. Por la mañana y a los acordes del himno español, interpretado por una de las bandas de la localidad, fue descubierta la Imagen, siguiendose a ello una misa de Comunión general que fue por cierto numerosísima, y a partir de este momento montose la Guardia de Honor a la Virgen que duró por espacio de todo el día y a la que concurrieron señoras y caballeros, siendo tal la puntualidad de los asistentes, que ni por un momento, ni aún en las horas más intempestivas, pudo verse un puesto vacío. La misa mayor fue cantada con acompañamiento de orquesta y ocupó la sagrada cátedra un sacerdote de este Clero, versando sus palabras sobre la tradición del Hallazgo.

       Por la tarde y con asistencia de todas las congragaciones religiosas y algunas sociedades civiles que ostentaban sus banderas, cantóse, también a orquesta, escogido trisagio, hízose un nuevo discurso sobre la significación de la fiesta y se organizó finalmente una procesión que recorrió la plaza Mayor. Al penetrar la comitiva en el templo y llegar la Imagen al presbiterio, sonaron los primeros acordes del Himno, brotaron como homenaje de amor las lágrimas, y el pueblo, conmovido, asistió por primera vez a la interpretación de aquella gran obra que a tal altura puso la reputación musical de su autor.

     Para que el lector pueda formarse una idea más acabada de esta composición intentaremos hacer una ligera reseña de la misma. Bajo el punto de vista literario el Himno no es sino la consagración de Carcaixent a su Patrona por medio de sentida ofrenda a la que sigue luego la reseña de la tradición sobre el Hallazgo cantada en diferentes estrofas; pero bajo el punto de vista musical el mérito de la obra sube de punto, ya que su autor, supo aunar con precisión admirable la técnica con la inspiración, el sentimiento patrio con la piedad. Son los primeros compases el toque de aviso, la preparación del alma para un acto en que entra de por mucho la sumisión y el desprendimiento; síguese a él un periodo enérgico, contundente, que no admite discusión ni réplica: son las avanzadas de los entusiastas que corren presurosos a ofrendar su afecto a María. Tras ellos viene la muchedumbre, la multitud buena y confiada que rindiendose a la fuerza persuasiva del enunciado corea con entusiasmo la decisión y asiente con impotente júbilo. Una melodia dulce y sentida comenta la ofrenda, paladea su sentido y trás ella el final, la aclamación unánime, la que contagia a todos con su locura y no retrocede ante peligros ni dificultades, la consagración de Carcagente a su Patrona.

       La música de la copla nos recuerda en los primeros compases los susurros del alba y los arreboles del sol naciente, síguese unas frases de estupor y asombro al narrar el Hallazgo de la Virgen y termina con un grito de victoria de afianzamiento en la fe, el grito que darían las huestes del Conquistador cuando abatido el poder de la media luna enarbolaban sobre las mezquitas sus estandartes, recabándolas para el culto del verdadero Dios.

      Tal es el Himno, descrito a grandes rasgos, en su fisonomía peculiar y característica; ahora bien, solo hay una composición para sus diferentes estrofas, y es lástima que no reparara el autor en ello, ya que describiendo cada una diferentes pasajes y moviendo por consiguiente a varios sentimientos no tienen aplicación ni desarrollo adecuado en la composición común. Sin embargo, no puede negarse que la composición musical es completa, expresiva, armónica, melodiosa, y con tales caracteres de música popular y sencilla que no hay hombre en Carcagente que no la cante, ni niño que no la conozca”.

 

ELS AUTORS

 

       Mossén José Noguera i Cogollos, autor de la música, nasqué a Carcaixent, el 27 de setembre de 1858, fill de José Noguera i Lledó i Josefa Cogollos i Galán. Fou ordenat prevere l’any 1886, encarregant-se de l’orgue de la nostra Parròquia. Fou beneficiat del Benefici de Santa Margarida des del 15 de desembre 1895. Va morir l’1 de març de 1926, als seixanta-set anys. Antonio Pla i Pla en un escrit seu ens diu que:

 

       “...era un sacerdote procer, distinguido y virtuoso cuya ambición única, aparte de los inexcusables deberes de su ministerio sacerdotal, era la Música. Desde su juventud se hizo cargo del magnífico órgano, que era ornato y gala suprema de la liturgia local y que fue pasto de las llamas, en mayo de 1936. En su labor al frente del instrumento rey, fue dejando muestras inequívocas de su talento musical. Maestro en el arte del contrapunto y de la fuga, sus intervenciones e improvisaciones, llenas siempre de un acendrado sentimiento religioso y litúrgico, eran admiradas por los inteligentes y oídas, con gusto, por los fieles ...”.

 

      A més a més de la música de l’Himne Oficial a la Mare de Déu d’Aigües Vives, va compondre, entre altres, l’himne de l’Associació de les Cambreres de la Verge, erigida canònicament al Col·legi de Maria Immaculada, quatre Trisagis, tres Rosaris, i varis motets dedicats a la Mare de Déu i una col·lecció de misteris del Rosari, que no foren publicats i desaparegueren per sempre el 1936, juntament amb l’orgue.

       L’ Ajuntament li dedicà en l’any 1960 un carrer al districte de Quatre Camins.

       El Serf de Déu Francisco Fogués i Juan va nàixer a Carcaixent, el 18 de juny de 1890, fill de Salvador Fogués i Revert i Felicitat Juan i Vayá. Ingressà al Col·legi de Vocacions Eclesiàstiques de Sant Josep. Fou ordenat subdiacà a la capella del Palau Arquebisbal, el 22 de desembre de 1911, i, de prevere, a les Tempores de Sant Tomàs de l’any 1913, cel·lebrant la primera missa a la capella del Col·legi el 4 de gener de 1914; fou nomenat vicari de Calpes de Arenoso (1914-1915). El 18 de març de 1915, presentat per l’arquebisbe de València, Valerià Menéndez i Conde, es feu càrrec de la capellania de la Sagrada Família, fundà en l’ermita de el Barranquet, en compliment de la darrera voluntat testamentària de mossén Francesc José Amador i Salom. Al capítol beneficial cel·lebrat a la nostra Parròquia, el 21 de desembre de 1915, fou nomenat sagristà major segon, i en el cel·lebrat el 21 de desembre de 1920 secretari, càrrec que desempenyà fins l’any 1924; encarregant-se a més a més de la catalogació dels fons de la biblioteca i arxiu parroquial. En 1916 a petició del degà Navarro Darás s’encarregà de la direcció de las Escuelas del Ave María. El 22 d’octubre de 1924, després de renunciar a la capellania que regentava, prengué possessió de la capellania de Sant Antoni de Pàdua, fundada en l’ermita del seu nom, per disposició testamentària de mossén Vicent Ribera i Tarragó. El 16 de febrer de 1925 és nomenat vicari de la Parròquia de Sant Pere de Sueca (València), tornant novament a Carcaixent l’any 1926; any en que apareix de capellà de l’Asilo de Nuestra señora de los Desamparados de Carcaixent. L’any 1930 fou nomenat regent de la Parròquia de Sant Bartomeu Apòstol de Vallada (València), càrrec que desempenyà fins el 28 de juliol de 1931. El 13 de maig de 1936, junt al seu cosí germà Agustí Garrigues i Fogués, jugant-se la pell rescatà la imatge de la Mare de Déu d’Aigües Vives, trencant com va poder el vidre de l’altar de la capella...

       Francisco Fogués i Juan és un patrimoni valuós dels qui hi tenim algun nexe per admiració o veneració: els qui l’avaluen per aver sentit parlar de la seua vida i servici a la societat carcaixentina; els entusiastes pel seu testimoni de fe; els fervents per l’exemple de perdó als enemics i entrega de la vida. El patrimoni espiritual de Francisco Fogués no el devem desestimar, l’hem de valorar i utilizar... Francesc Fogués, com a cristià compromés, fou objecte de la persecució religiosa de l’any 1936, que intentà abatre el cristianisme i fer desapareixer els promotors de la fe cristiana. Ell donà testimoni d’amor i exemple de perdó fins vessar la seua sang per la fe de Jesucrist. No volem recordar cap altre aspecte d’aquell trist passat, sinó fer una bona remembrança per a tots. Fomentar i propagar el record i l’exemplaritat de Francisco Fogués, i demanar a l’Església el reconeixement del seu testimoni i martiri. La glorificació de Francisco Fogués com a persona humana, cristiana i heroica, seria una gràcia i una joia per a tots els carcaixentins. Segons el papa Sant Joan Pau II “L’història d’un màrtir és una herència que no s’ha de pedre i s’ha de transmetre com un deure de gratitud i un renovat propòsit d’imitació”.

       Per a finalitzar volem patentitzar la seua entrega personal al servici de Déu; la seua total dedicació a investigar i enaltir el passat històric de Carcaixent, sent nomenat Cronista Oficial de la Ciutat, arxiver i bibliotecari municipal; la seua fervent devoció cap a la Mare de Déu Aigües Vives; en fi la seua disponibilitat a servir els hòmens els seus germans per mitjà de les virtuts amb què Déu el va honrar definixen, perfectament, el tarannà personal d’un home que va passar, com a Crist el seu germà: fent el bé. La seua sang vessada injustament com la de Crist, va ser senyal de nova aliança entre Déu i els hòmens... I si la sang de Crist va fecundar la vida de l’Església just és també que ho haja fet la de qui seguint amb la creu els passos del seu Mestre, va imitar el seu senyor en la vida i en la mort. Fins no tindre el seu cos ni tan sols un lloc on habitar cristianament... Cos que la Reina dels Màrtirs, la Mare de Déu Aigües Vives, celestial Patrona de tots els carcaixentins, vetlarà en el seu desemparament terreny, igual que des del primer moment haurà fet amb la seua ànima, omplint-la de glòria i gràcia en aquell lloc de la llum i de la pau on seran eixugades les llàgrimes dels nostres ulls.


 

 


0 0 0

Horts carcaixentins: De Zaragoz

Por: Antonio Sabater Mira | Creado: 06/02/2016 16:40 |

                                                                                                                                                                                                              Fotoszara

Hort de Zaragozá o de Sant Lluís

 

HORT DE ZARAGOZÁ
 

Bernat DARÀS i MAHIQUES
 
 

L’hort de Zaragozá, conegut també com l’hort de Sant Lluís, lloc mític de l’imaginari dels carcaixentins a la Serratella, des d’on s’aprecia la riquesa del paisatge de Carcaixent i part del de la Ribera del Xúquer. Cal citar com element més destacable la bassa que a més de regar les terres de l’hort, antigament amb més de 200 fanecades, i altres horts dels voltants s’alimenta d’un motor pròxim, que extrau d’un pou subterrani més de 1.800 litres per minut.

El seu primer propietari va ser Luis Bertrán Antonio de Padua Pascual Bailón Bonaventura Meliana i Bolaños, (Xàtiva, 1797-València, ), fill del notari Luis Antonio Meliana i Codina i María Pascuala Bolaños i Cucó, que va contraure matrimoni l’any 1838 amb la carcaixentina Pascuala Isabel María Ana Garrigues i Amador (1802-1865), filla de Pascual Garrigues i Rubió i María Amador i Fluviá. La propietat passà a mans del seu fill Luis Pascual Rafael Meliana i Garrigues (Carcaixent, 1838-València, ), que va ser diputat a Corts pel districte de Xàtiva (abril-juny de 1887), en substitució de Cirilo Amorós[1]. Va contraure matrimoni a la ciutat de Roma l’any 1865 amb Rafaela Ortoneda i Llaudes (València, ca. 1844) i foren pares de Luis Meliana i Ortoneda († València, 1935), que va contraure matrimoni amb Josefina Frígola i Caruana, filla del II Baró de Ruaya i de Cortes de Pallás, de la qual va viudar l’any 1897. Les seues possessions s’estenien al llarg dels termes municipals de Xàtiva, Carcaixent, Rafelguaraf i Sant Joanet, on els seus veïns li van dedicar un carrer. A Carcaixent segons l’Amillarament de l’any 1879, era propietari de 504,75 fanecades i 15 cases, d’elles sis cases de camp[2].

Dispensa matrimonial Meliana-Ortoneda

Partida de Matrimoni Meliana-Ortoneda

La bassa de l’hort de Zaragozá i al fons panoràmica de Carcaixent

Durant les seues estades a Carcaixent tenia la seua residència a la casa-hort del carrer de Sant Antoni[3]. Va morir sense descendència, heretant part de les seues possessions la seua germana Rafaela Meliana i Ortoneda (València, ca. 1874-1947), casada amb Salvador Zaragozá i Ripollés (València, ca. 1873). D’aquesta unió tenim documentats a Carcaixent quatre fills: María Luisa (ca. 1897), María Luisa Francisca (?ca. 1899)[4], María Rafaela (?ca. 1901-València, 1951) i Salvador Antonio Zaragozá i Meliana (?ca. 1904-València, 1976). En l’actualitat és el seu propietari Santiago Zaragozá i Alicart.

Al seu artícle publicat al diari Las Provincias el 24 de juny de 1965, Luis B. Lluch i Garín, al fer menció de l’ermita, diu així:

      “La Ermita de la Casa de Zaragozá, dedicada a San Francisco de Paula, se levanta casi en pleno monte, rodeada de pinos cuando ya se ha dejado a la espalda los espesos y perfumados naranjales. Es un pequeño edificio blanco y alegre, de arquitectura sencilla, techado a doble vertiente, puerta gótica con tímpano y mirilla en el postigo, y una espadaña de pilares de ladrillo con campanita y cruz alta de hierro.

      En su interior hay un altar gótico de madera con molduras doradas, y una hornacina en donde está la imagen del Santo. Las dos puertecitas que flanquean la mesa del altar sirven de confesionario una de ellas, y de entrada a la sacristía, la otra. El techo es una bóveda rebajada y la bordea una escocia de color blanco.

    La Ermita, delicada y frágil, sonríe estática dominando con su gracia la claridad del paisaje”.[1] En sessió de 24 de juny de 1887 es va anul·lar la proclamació del Sr. Meliana i va proclamar en el seu lloc a Francisco de Laiglesia i Auset.

[2] TORRES FAUS, F., “Agricultura i canvis en el poblament de Carcaixent”, dins Festes Majors a Carcaixent, 1988, s. p.

[3] AHPAC, Llibre de Matrícula Parroquial de 1909, sig. 14.20.0.

[4] Va contraure matrimoni amb Jesús Jofre i Belda, V baró de Casanova, propietari de la vall i convent d’Aigües Vives.


0 0 0

Horts carcaixentins: De San Eusebio

Por: Antonio Sabater Mira | Creado: 07/01/2016 15:33 |
                                                                                                                                                                                                                    J. V. Pardo i CortsHORT DE SAN EUSEBIO
 
 Bernat DARÀS i MAHIQUES

L’hort de San Eusebio, popularment conegut com la casa Xina o hort de Batalla [1], fou aixecat per a les darreries del segle XIX al bell mig d’un petit paradís pel matrimoni Augusto Mayans i Enríquez de Navarra (+ València, 1906) i Concepción Escobedo i Hernández (+ València, 1934). 

Després en 1920 passà a la propietat del comerciant José Cogollos i Blanch (Carcaixent, 1877-València, 1924). Van ser els seus pares Joaquín Cogollos i Marco i María Vicenta Blanch i Baixauli, oriünda d'Alfafar (València), llauradors hisendats. Els seus iaios paterns van ser Juan Bautista Cogollos i Arbona i Bernarda Marco i Talens, i els materns Félix Blanch i María Rosa Baixauli i Garcés. Germans seus foren, entre altres, María Vicenta (1862-1933), María Bernarda (1872-1921), Julián (1875-1957) i Laura (1882-1956). Tenien la seua residència al carrer del Santíssim núm. 14 (cantó Rector Monzó). En el xamfrà, davall del mirador, inclús es poden vore les inicials JC, entrellaçades dins d’un oval, que ens fa pensar que tot l'edifici va ser alçat per José Cogollos i Blanch a principis del segle XX.

A la seua mort passà a la propietat dels germans José i Elvira Cogollos i Ballester; sent l’actual copropietari, Jesús Sancho i Cogollos, oriünd de València, fill d’Elvira i nét de José Cogollos i Blanch. Està casat amb Isabel Llansola i Bellido, oriünda de Castelló de la Plana.

L’hort de San Eusebio té un total de 31 hectàrees, de les quals 6,5 es troben conreades amb cítrics i altres arbres fruiters, mentre que un total de 25 són de muntanya. Per al reg de la finca antigament tenia tres pous oberts amb extracció mitjançant sènies. D’entre els tarongers cal destacar els que tenen vora 200 anys. La casa esta envoltada de jardíns, destacant magnòlies de més de 100 anys. També hi ha una palmera xilensis única al terme, a més de palmeres australianes, casuarines, la pluja d’or, xicrandes (Jacaranda semiserrata), rosers, llorers, un til·ler.

La casa tenia tan sols el cos central més tard ampliada amb dos laterals afegits construïts l’any 1943 amb un mimetisme admirable. L’entrada principal, bellament ornamentada, mostra terrasses esglaonades que miren al ponent. A més de l’edifici principal, hi ha hui una casa dels antics hortolans.

També es digna d’admirar l’ermita dedicada a la Puríssima Concepció. L’interior de l’ermita veu-se recoberta de cel ras en què es destaquen les figures de la Caridat, Fortalesa, Temprança i Humilitat. Rodeja el mur interior la següent inscripció gòtica: "Esta capilla de Nuestra Señora de la Concepción la fundaron los S. S. D. Augusto Mayáns y D.ª Concepción Escobedo en recuerdo de su señor padre D. Eusebio Escobedo Q.D.H. Murió el día 8 de julio de 1888". En l’altar, el mateix que en la resta de la capella, predominen els colors forts del romànic... Dóna accés a esta un arc romànic sobre el qual descansa l'espadanya i l’escut heràldic dels Mayáns. Va inaugurar-se esta ermita en el mes de juny de 1893. En 1921 pertanyia al comerciant carcaixentí José Cogollos (Fogués Juan, F., Historia de la Devoción a la Santísima Virgen en Carcagente, 1922, pàg. 23).

Luis B. Lluch i Garín, en la seua obra Ermitas y Paisajes de Valencia I (Caja de Ahorros de Valencia, 1980, pàg. 328) que recull l’article publicat a Las Provincias, el 24 de juny de 1965, al fer menció de l’ermita, diu així:

      “Sería una descortesía no llegar hasta la casa de mi buen amigo don José Cogollos. Yo no sé en verdad si la capilla que allí existía es oratorio o Ermita, pero está dedicada a la Inmaculada y tiene ya mucha tradición, pues data del año 1893. Se levanta sobre una escalera de ladrillo guardada por muros pintados de aguacal formando pequeños macizos, en donde crecen dos laureles recortados como arbustos y unas matas de geranios de fuertes colores. Al lado de la capilla o Ermita hay un cobertizo de plancha que protege un sencillo pozo con garrucha, cuerda y pozal sobre la piedra. La Ermita es un edificio pequeño de tejado a dos aguas, de estilo gótico y puerta románica con espadaña y campana sobre el vértice de la cobija.

     En la fachada, encima de la archivolta de formalete, campea el escudo de los Mayans, «escudo partido con un brazo sosteniendo una rama de olivo en campo de azur, y en el otro campo sinople un jinete en caballo de plata que pisa una sierpe del mismo metal». A un lado de la puerta hay una lápida de mármol gris que dice: «La Vigilia de Espigas se celebró aquí el 11 de junio de 1921[2]».

     La Ermita reluce al sol toda limpia y bien pintada. Pepe Cogollos abre la puerta de madera con adornos de clavos piramidales y me enseña el interior de la capilla, señalándome las bellas pinturas del techo plano, que fueron realizadas por la propia doña Concha Escobedo, viuda de Mayans. El altar, adornado con flores, tiene frontal de mármol y un retablo gótico de madera con la imagen de la Inmaculada. Cuatro ventanas con cristales empapelados imitando vidrieras tamizan una suave luz que, sin sombras, llena el interior iluminando dos capillitas de madera en las paredes laterales con las imágenes del Sagrado Corazón y de nuestra Señora de la Cinta, patrona de Tortosa. Una escocia con molduras y mensulitas bordea las paredes con una pintura de despiezo de sillares”.

D’entre les nombroses visites efectuades a l’hort per persones de rellevància, tenim documentada l’efectuada, en data incerta, pel notari de Madrid Blas Piñar, segons es desprén d’un article seu publicat en el programa de Feria y Fiestas de 1960. Diu així: 

     ”Otro recuerdo de Carcagente me cosquillea el alma. Representa un día de vacación en San Eusebio, para descansar, y para hablar un poco a lo divino. No podría decir ahora exactamente los que allí nos congregamos, pero sé que a cada uno de éllos está ligada un poco de mi vida. Al atardecer recorrimos la huerta, acariciamos las naranjas, enrojecidas como pequeños soles ponientes, y nos asomamos a la hondura del pozo que enviaba hasta arriba un caño de agua fresca y gozosa, como un brote de libertad”.

 

                                                                                                                                                                                                             J. V. Pardo i Corts


L'Ermita (interior) a principis del segle XX

                                                                                                                                                                                                                        Antonio Vidal

Hort de San Eusebio

Jardíns

                                                                                                                                                                                                                      Antonio Vidal

L'Ermita

Escut heràldic dels Mayans. Casa solar d'Ontinyent (València)

                                                                                                                                                                                 Foto Cabedo

Na Concepción Escobedo, vídua de Mayans, propietaria de l'hort

L'Hort a la revista Figuras y Letras a principis del segle XX

                                                                                                                                                                                                                       Antonio Vidal

                                                                                                                                                                                                            Carles Benito Nicolau

Casa dels Cogollos al carrer del Santíssim


[1] El nom de Batalla guarda relació amb el propietari francés Màrius Batalla, originari de Marsella. TORRES FAUS, F., "Agricultura i canvis en el poblament de Carcaixent", dins Festes Majors a Carcaixent, 1988, s. p.

[2] “Con la asistencia de varias agrupaciones y banderas de la Adoración Nocturna celebróse en la noche del 11 al 12 del presente una Vigilia extraordinaria en el oratorio de la finca de don José Cogollos, quien, además de prestar gustosamente el local, quiso compartir con toda su familia las decilicas de la santa noche con los Adoradores y nos obsequió espléndidamente.

Del sermón, como del Triduo preparativo que se celebró en la parroquia, estuvo encargado el doctor Justo Martínez, que logró animar a los fieles y fundar el turno de Tarsicios para los niños”. El Ramillete. Butlletí oficial de les Filles de Maria, any 1, juny 1921, núm. 6, p. 7. Biblioteca Pública Municipal "Julià Ribera".

 

 Pgina [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 46 47 ]